Naisiin kohdistuva väkivalta

Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen suurimpia ihmisoikeushaasteita. Lähes joka kolmas nainen Suomessa on kokenut väkivaltaa parisuhteessa. Väkivalta on sukupuolistunut ilmiö ja se voi olla muun muassa fyysistä, henkistä, taloudellista, seksuaalista tai digitaalista. 

Suomi on allekirjoittanut Istanbulin sopimuksen eli Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta, joka velvoittaa Suomea ehkäisemään ja poistamaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaa. Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnassa edistetään Istanbulin sopimuksen ohella useiden muiden kansainvälisten sopimusten ja niitä valvovien toimijoiden suosituksissa esiin nostamien ongelmien poistamista.