Ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus

Perus- ja ihmisoikeuksia koskevan kasvatuksen ja koulutuksen sekä näihin liittyvän yhteistyön edistäminen on yksi Ihmisoikeuskeskuksen laissa säädetyistä tehtävistä. Tavoitteena on, että yleinen tietoisuus, ymmärrys ja osaaminen perus- ja ihmisoikeuksista lisääntyy ja niiden kunnioittaminen vahvistuu.

Käytännössä ihmisoikeuskeskus tukee opetusalan viranomaisten, oppilaitosten ja muiden toimijoiden työtä ihmisoikeuskasvatuksessa tuottamalla ja välittämällä tietoa ja oppimateriaaleja sekä kouluttamalla etenkin viranomaisia. Keskus myös seuraa perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvän opetuksen ja koulutuksen tilannetta Suomessa ja raportoi tästä muun muassa YK:lle.

YK:n ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen julistukseen  on kirjattu kaikkien oikeus ihmisoikeuskasvatukseen. Laadukas ihmisoikeus-kasvatus lisää tietoja ja taitoja sekä vahvistaa asenteita ihmis-oikeuksien toteuttamiseksi.

Ajankohtaista

Opetus- ja kasvatusalan tietovajeita saamelaisista paikkaava ihmisoikeuskasvatusmateriaali julkaistu

Hyödynnä vapaasti käytettävä materiaali ja lue uutinen aiheesta.

Uutta ihmisoikeuskasvatusmateriaalia, joka käsittelee inkluusiota ihmisoikeutena.

Materiaali löytyy suomeksi ja ruotsiksi. Tutustu kokonaisuuteen.

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämishankkeen tuloksia julkaistu opetus- ja kasvatusalan tueksi

Tutustu koottuihin julkaisuihin ja materiaaleihin opetuksen ja oppimisen tueksi täällä.

Perehdytystä kansanedustajille

Ihmisoikeuskeskuksen viisiosainen luentosarja antaa hyvät perustiedot perus- ja ihmisoikeusjärjestelmästä. Eduskuntaryhmät voivat halutessaan sopia myös räätälöidystä koulutuksesta. Yhteydenotot osoitteseen info@ihmisoikeuskeskus.fi

Demokratia ja ihmisoikeudet opettajankoulutuksessa

Ihmisoikeuskeskuksen aloitteesta Helsingin yliopistolla kehittämishanke 2018-2019

Perus- ja ihmisoikeudet opetustoimessa

Vuosina 2018-2019 toteutettavien opetustoimen johdon perus- ja ihmisoikeuskoulutusten materiaalit on koottu tänne suomeksi ja tänne ruotsiksi.

Videoita ihmisoikeuksien historiasta 

Kestot 6 ja 10 min. suomenkielisillä tekstityksillä täältä ja ruotsinkielisillä täältä.

Koristekuva.
Koristekuva.

Ihmisoikeuskeskus tarkistaa kaiken välittämänsä ihmisoikeuskasvatusaineiston sisällön oikeellisuuden. Aineiston välittäminen ei merkitse tuenilmaisua aineiston tuottajalle tai sen rahoittajalle tai siihen muutoin osallistuneiden tahojen toiminnalle.