Ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus

YK:n ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen julistukseen  (2011) on kirjattu kaikkien oikeus ihmisoikeuskasvatukseen ja sen ulottuminen kaikilla opetusasteille. Laadukas ihmisoikeuskasvatus on tietojen, taitojen ja asenteiden antamista ihmisoikeuksien edistämiseen.


Perus- ja ihmisoikeuksia koskevan kasvatuksen ja koulutuksen sekä näihin liittyvän yhteistyön edistäminen on yksi Ihmisoikeuskeskuksen laissa säädetyistä tehtävistä. Tavoitteena on, että yleinen tietoisuus, ymmärrys ja osaaminen perus- ja ihmisoikeuksista lisääntyy ja niiden kunnioittaminen vahvistuu.

Käytännössä ihmisoikeuskeskus tukee opetusalan viranomaisten, oppilaitosten ja muiden toimijoiden työtä ihmisoikeuskasvatuksessa tuottamalla ja välittämällä tietoa ja  oppimateriaaleja sekä kouluttamalla etenkin viranomaisia. Keskus myös seuraa perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvän opetuksen ja koulutuksen tilannetta Suomessa ja raportoi tästä muun muassa YK:lle.

 

Ajankohtaista

 

Demokratia ja ihmisoikeudet opettajankoulutuksessa

Kiinnostaako opettajankoulutus ja ihmisoikeudet? Ihmisoikeuskeskus teki aloitteen ja osin rahoittaa syksyllä 2018 Helsingin yliopistolla käynnistettyä hanketta. Lue lisää.

 

Perus- ja ihmisoikeudet opetustoimessa

Vuonna 2018 toteutettavien opetustoimen johdon perus- ja ihmisoikeuskoulutusten materiaalit on koottu tänne suomeksi ja tänne ruotsiksi.

 

Videoita ihmisoikeuksien historiasta 

Kestot 6 ja 10 min. suomenkielisillä tekstityksillä täältä ja ruotsinkielisillä täältä.


 

Ihmisoikeuskoulutus -sivuista vastaa asiantuntija Kristiina Kouros kristiina.kouros@ihmisoikeuskeskus.fi, puh. 09-432 3782.

Ihmisoikeuskeskus tarkistaa kaiken välittämänsä ihmisoikeuskasvatusaineiston sisällön oikeellisuuden. Aineiston välittäminen ei merkitse tuenilmaisua aineiston tuottajalle tai sen rahoittajalle tai siihen muutoin osallistuneiden tahojen toiminnalle.