Romanien oikeudet

Suomi on sitoutunut  turvaamaan kansallisille vähemmistöille, kuten romaneille, erityisiä oikeuksia edistää ja suojella vähemmistökulttuuriaan. Vähemmistöt edustavat kulttuurisia, kielellisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä. Julkisen vallan tulee aktiivisesti puuttua vähemmistöihin kohdistuvaan syrjintään ja viharikoksiin ja heille tulee turvata oikeus yhdenvertaisuuteen lain edessä ja tasavertainen lain suoja.  

Romaneita on Suomessa noin 10.000. Romanit kohtaavat laajamittaista syrjintää kaikilla elämänaloilla. Erityisesti ongelmia ilmenee syrjinnän ja vihapuheen lisäksi asumisessa, työllistymisessä, koulutuksessa sekä oman kielen opetuksessa ja käyttämisessä. Romanit kohtaavat myös etnistä profilointia ja erityisesti romaninaiset kohtaavat syrjintää pukeutumisensa vuoksi. Romanien taloustilanne on myös usein heikko.