PIO-toimintaohjelma 2020-2023

Päivitetty 27.7.2021

Kolmas PIO-toimintaohjelma

Kolmas kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma vuosille 2020–2023 hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 23.6.2021.

Linkki toimintaohjelmaan

Toimintaohjelman sisältö

Toimintaohjelmassa vahvistetaan oikeuksien toteutumisen seurantaa Suomessa ja tuetaan siten tietoon perustuvaa päätöksentekoa sekä perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointia. 

Osana toimintaohjelmaa on kehitetty perus- ja ihmisoikeusindikaattorit, jotka tarjoavat uuden työvälineen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seurantaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Indikaattorit löytyvät toimintaohjelman liitteestä sivulta 30 alkaen.

Toimintaohjelman valmistelu

Toimintaohjelman valmistelua on ohjannut oikeusministeriön asettama valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkosto. 

Valmistelutyöstä on vastannut oikeusministeriön virkamiesten lisäksi toimintaohjelman valmistelun tueksi asetettu asiantuntijatyöryhmä. Työryhmässä jäseninä olivat edustajat ulkoministeriöstä, Ihmisoikeuskeskuksesta, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta sekä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta.

Toimintaohjelman valmistelussa ja indikaattoreiden valinnassa on tehty laajapohjaista yhteistyötä sidosryhmiä kuullen ja niissä on huomioitu erityisesti hallitusohjelman linjaukset sekä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontaelinten Suomelle antamat suositukset.

Lisätietoa