Vammaisten henkilöiden oikeudet

YK:n vammaisyleissopimus edellyttää, että sopimusvaltiot toisaalta pyrkivät muokkaamaan yhteiskunnasta saavutettavaa kaikille sen jäsenille ja toisaalta tarvittaessa järjestävät erityistoimia, joilla vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen taataan yhdenvertaisesti muiden kanssa.

 Vammaisyleissopimuksen osalta ei Suomi vielä ole saanut suosituksia (4/2023), mutta lähes kaikista sopimuksen sisältämistä teemoista muutoin. Puutteita oikeuksien toteutumisessa on todettu mm. itsemääräämisoikeuden, oikeussuojan ja suostumuksen hankinnan osalta. Henkilökohtainen vapaus ja itsneäinen elämä ei toteudu ja kaltoinkohtelua ja koskemattomuuden loukkauksia tapahtuu paljon. Myös yhteiskunnan esteettömyydessä ja vammaisten henkilöiden osallisuudessa ja osallistumisessa on haasteita.