LUENTO 2 YK:n ihmisoikeusjärjestelmä

på svenska     in English

Luennon tavoite: antaa osallistujille perustiedot YK:n ihmisoikeusjärjestelmästä.

Sisältö: YK:n ihmisoikeusjärjestelmään kuuluvat keskeiset ihmisoikeussopimukset ja ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, ihmisoikeussopimusten valvontamekanismit, ihmisoikeuksien yleis­maail­mallinen määräaikaistarkastelu (UPR) sekä muu YK:n toiminta ihmisoikeuksien alalla.

Luennoitsija: Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija Kristiina Kouros.

Kesto: 1 h 25 min.

 

Luentokalvot (pdf tiedosto)

Diat sisältyvät videoon, tässä ne ovat erillisessä tiedostona, mikäli haluat vain lukea luennon.

Asiantuntijahaastattelu

Krista Oinonen

Ulkoaisinministeriön ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikön päällikkö

Kesto: 10 min.

 

Luento pätkittynä

sopiviin kokonaisuuksiin, mikäli et haluat katsoa sitä kerralla. Klikkaa kuvaa, niin luennon osa avautuu!

Yhdistyneet kansakunnat
YK:n "temaattiset" ihmisoikeussopimukset
Ei-sitovat ihmisoikeusasiakirjat
Ihmisoikeussopimusten toimeenpanon valvonta YK:ssa
YK:n ihmisoikeusneuvosto
YK:n ihmisoikeusvaltuutettu
YK ja kansalaisyhteiskunta