UPR 2022

Päivitetty 12.4.2022

YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (UPR)

Universal Periodic Review

4. käsittelykierros 2022-2027

UPR on YK:n kaikkien jäsenvaltioiden vertaistarkastelu ihmisoikeusneuvoston päättämän kierron mukaisesti. UPR-prosessin neljäs kierros (2022-2027) on käynnistynyt. Kts. kalenteri 

Ulkoministeriö koordinoi Suomen neljännen kansallisen UPR-raportin laati-misen sekä valmistautumisen tarkasteluun. Laadittavana olevasta raporttiluonnoksesta järjestetään keskustelutilaisuus kansalaisjärjestöjen kanssa keväällä 2022.

Suomen hallituksen on annettava UPR-raporttinsa 8.8.2022 mennessä. 

Raportin käsittely on merkitty ihmisoikeusneuvoston UPR-työryhmän 41. istuntoon 7.-18.11. 2022.


Lue lisää osallistumismahdollisuuksista (englanniksi)


3. käsittelykierros 2017-2022

Suomi antoi kolmannen kansallisen raporttinsa 3.2.2017 (A/HRC/WG.6/27/FIN/1). 

Suomen ihmisoikeustilanteen kolmas UPR-tarkastelu hyväksyttiin ihmisoikeusneuvoston 36. istunnossa 21.9.2017. 

Suomi on antanut vapaaehtoisen väliraportin (suositustaulukko) täytäntöönpanosta 19.9.2019.

UPR INFO-järjestön Suomi-sivu, jossa raportit ja suositukset ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠


Ihmisoikeuskeskuksen UPR-rinnakkaisraportti

Ihmisoikeuskeskus kansallisen ihmisoikeusinstituution edustajana antoi oman raporttinsa Suomen neljättä UPR-tarkastelua varten 31.3.2022.


Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin