UPR 2022

Päivitetty 19.1.2023

YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (UPR)

Universal Periodic Review

4. käsittelykierros 2022-2027

UPR on YK:n kaikkien jäsenvaltioiden vertaistarkastelu ihmisoikeusneuvoston päättämän kierron mukaisesti. UPR-prosessin neljäs kierros (2022-2027) on käynnistynyt.

Ulkoministeriö koordinoi Suomen kansallisen UPR-raportin laatimisen sekä valmistautumisen tarkasteluun.  Hallitus antoi kansallisen raporttinsa 5.8.2022.

Suomen raporttia käsiteltiin ihmisoikeusneuvoston UPR-työryhmän 41. istunnossa 9.11.2022. Suomi ilmoittaa kantansa saamiinsa suosituksiin keväällä 2023.

Hallituksen kansallista raporttia ja muiden toimijoiden raportteja voi tarkastella täällä.

Lue lisää kansalaisjärjestöjen osallistumismahdollisuuksista englanniksi täällä.

Ihmisoikeuskeskuksen osallistuminen UPR-prosessiin

Ihmisoikeuskeskus kansallisen ihmisoikeusinstituution edustajana antoi oman raporttinsa Suomen neljättä UPR-tarkastelua varten 31.3.2022. Lisäksi keskus antoi lyhyen lausunnon keskeisistä Suomen ihmisoikeustilannetta koskevista aiheista UPR Infon järjestämässä etukäteisistunnossa 29.8.2022.