Korkeakoulut ja tutkimus

Åbo Akademin Ihmisoikeusinstituutti

Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutilla on ihmisoikeuksiin keskittyvä englanninkielinen maisteriohjelma Master’s Degree Programme in International Human Rights Law (M.Soc.Sc.). Instituutti järjestää lisäksi englanninkielisiä kursseja erityisesti edistyneemmille maisteri- ja tohtoriopiskelijoille, tutkijoille, ihmisoikeusasiantuntijoille, kansalaisjärjestöjen edustajille, virkamiehille ja tuomareille. Instituutti julkaisee myös alan tutkimusta.

Muut korkeakoulut ja ammattikorkeakoulut

Ihmisoikeuksiin liittyvää opetusta järjestetään ja tutkimusta tehdään myös muissa korkeakouluissa, erityisesti oikeustieteellisissä tiedekunnissa (valtiosääntöoikeuden, kansainvälisen julkisoikeuden ja Eurooppaoikeuden opinnoissa esim. Helsingin, Turun, Lapin ja Itä-Suomen yliopistoissa) mutta myös yhteiskuntatieteellisissä oppiaineissa. Lapin yliopiston alaisuudessa toimiva Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuksien instituutti (PYVI) on erikoistunut ympäristö- ja vähemmistöoikeudellisiin kysymyksiin.

Myös ammattikorkeakouluissa voi olla tarjolla kursseja ihmisoikeuksisata.

Ajankohtaiset tiedot opetuksesta löytyvät kunkin korkeakoulun internetsivuilta.

Ihmisoikeuskasvatuksen UNESCO-professuuri

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan professori Arto Kallioniemi on nimitetty arvoihin, dialogiin ja ihmisoikeuskasvatukseen keskittyvän UNESCO-oppituolin haltijaksi vuosille 2018-2022.

Tutkimusta ihmisoikeuskasvatuksesta:

Koulutukseen liittyvää muuta tutkimusta, joka liittyy perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen: