Selvitys perus- ja ihmisoikeustutkimuksen tilasta ja tulevaisuudesta Suomessa

14.9.2017

Ihmisoikeuskeskus on julkaisut selvityksen perus- ja ihmisoikeustutkimuksen tilasta ja tulevaisuudesta Suomessa.

PERUS- JA IHMISOIKEUSTUTKIMUKSESTA SUOMESSA - asiantuntijoiden näkemyksiä

Yleistä selvityksestä
Perus- ja ihmisoikeustutkimus on tärkeää ihmisoikeuksien kehittymiselle ja toteutumiselle. Perus- ja ihmisoikeustutkimuksen edistäminen Suomessa kuuluu Ihmisoikeuskeskuksen lakisääteisiin tehtäviin. Nyt julkaistu selvitys on ensimmäinen laatuaan.

 

Selvityksen sisällöstä

Yleisellä tasolla asiantuntijat arvioivat perus- ja ihmisoikeustutkimuksen tilan olevan hyvä. Tutkimuksen arvioidaan olevan kuitenkin suhteellisen kansallista, minkä vuoksi tutkijoiden toivotaan tulevaisuudessa tuottavan enemmän kansainvälisen tason julkaisuja.

Perus- ja ihmisoikeustutkimusta tehdään nykyään määrällisesti paljon ja se on sisällöllisesti moniulotteista. Kriittisellä perus- ja ihmisoikeustutkimuksella on oma tärkeä roolinsa alalla. Toisaalta laajalla ja hajanaisella tutkimuskentällä tuotetun tutkimuksen arvioidaan olevan pistemäistä, jolloin tutkimusaiheiden valinta ja tutkimuksen esiintyminen eri tieteenaloilla voi olla suhteellisen sattumanvaraista.

 

Ihmisoikeustutkimuksen haasteita

Aineistosta nousi selkeästi esiin kaksi merkittävää haastetta: oikeuksia koskevan asiantuntemuksen ja tutkimuksen kyseenlaistaminen, sekä tutkimusrahoitukseen kohdistuneet leikkaukset. Yhteiskunnallisen tilanteen nähdään ajavan tutkimusta ahtaammalle, minkä pelätään johtavan tutkimuksen määrälliseen vähenemiseen ja tutkimusteemojen kaventumiseen.

 

Selvityksen toteutus

Selvitys toteutettiin yhteistyössä Lapin yliopistossa sijaitsevan Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin kanssa. Selvitystä varten haastateltiin 24 kokenutta asiantuntijaa. Tietoa kerättiin myös verkkokyselyn avulla, jota levitettiin yliopistojen ja muiden tutkimusta tuottavien tahojen keskuudessa. Kyselyyn saatiin noin 200 vastausta. Osaksi selvityksen kattamaa tutkimusta laskettiin varsinaisen perus- ja ihmisoikeuksiin keskittyvän tutkimuksen lisäksi myös sellainen tutkimus, josta on löydettävissä perus- ja ihmisoikeusulottuvuus.

 

Selvitys perus- ja ihmisoikeustutkimuksen tilasta ja tulevaisuudesta Suomessa - asiantuntijoiden näkemyksiä

 

Lisätietoja antaa Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija Kristiina Kouros, p. 09 432 3782.