KP- ja TSS-sopimuksen sisältämät ehdottomat oikeudet

Kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin kuuluu tiettyjä ehdottomia oikeuksia, joita valtioiden on noudatettava myös poikkeustilanteissa. Näitä oikeuksia suojelevat mm. kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (KP-sopimus) sekä ja taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (TSS-sopimus). 

Julkaisu on epävirallinen suomenkielinen käännös Ihmisoikeuskeskuksen toimeksiannosta.

Alkuperäinen englanninkielinen julkaisu