YK- Rotusyrjinnän vastainen sopimus

Päivitetty 6.10.2021

Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (1965)

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

Suomen osalta voimaan 13.8.1970 (SopS 37/1970).

Täytäntöönpanoa valvoo rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea.

Raportointivelvollisuus (9 artikla): joka toinen vuosi tai komitean määrittämänä ajankohtana.

Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 5.5.2017 (CERD/C/FIN/CO/23).

Suomi raportoi loppupäätelmien kappaleiden 19 ja 25 täytäntöönpanosta 2.5.2018 (CERD/C/FIN/CO/23/Add.1). Komitea vastasi kirjeellä 30.8.2018.

Suomen 24.-26. raportti annettiin komitealle 27.8.2021 (DL 13.8.2021)

 Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset