Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (1965)

Päivitetty 1.2.2024

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

Suomen osalta voimaan 13.8.1970 (SopS 37/1970).

Täytäntöönpanoa valvoo rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea.

Raportointivelvollisuus (9 artikla): joka toinen vuosi tai komitean määrittämänä ajankohtana.

Suomi on hyväksynyt yksinkertaistetun raportointimenettelyn vuonna 2023. Raportti tehdään komitean toimittaman asialistan perusteella (List of Issues Prior to Reporting, LOIPR).

Sopimuksen tavoite

Sopimuksen tavoitteena on ehkäistä rodun, ihonvärin, syntyperän tai kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaa syrjintää.

Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 5.5.2017 (CERD/C/FIN/CO/23).

Suomi raportoi loppupäätelmien kappaleiden 19 ja 25 täytäntöönpanosta 2.5.2018 (CERD/C/FIN/CO/23/Add.1). Komitea vastasi kirjeellä 30.8.2018.

Suomen 24.-26. raportti annettiin komitealle 27.8.2021 (DL 13.8.2021)

 Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset