Ihmisoikeusvalitukset ja -kantelut 
(YK, EN)

Mikä on ihmisoikeusvalitus?

Jos suomalainen viranomainen toiminnallaan loukkaa henkilön ihmisoikeussopimuksella turvattua ihmisoikeutta, voi yksityinen henkilö tai oikeushenkilö tehdä ihmisoikeusvalituksen Suomen valtiota vastaan. 

Ihmisoikeusvalitukset kansainvälisille elimille

Ihmisoikeusvalituksia käsitellään YK:n ja Euroopan neuvoston alaisissa lainkäyttö- ja tutkintaelimissä.

Näiden toimivalta perustuu kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, jotka Suomi on allekirjoittanut ja saattanut kansallisesti voimaan.

Valitus tehdään Suomen valtiota vastaan. Ulkoministeriö vastaa Suomen valtion edustamisesta kansainvälisissä ihmisoikeuksia käsittelevissä lainkäyttö- ja tutkintaelimissä.

Valitukset toimitetaan suoraan valituksia tutkiville toimielimille. EI ULKOMINISTERIÖÖN.

Valitusohjeita ja määräaikoja tulee noudattaa tarkasti.

Ihmisoikeusvalituksen edellytyksiä yleensä

  • väite siitä, että viranomainen on loukannut ihmisoikeussopimuksella turvattua oikeutta
  • kaikki kotimaiset oikeuskeinot on käytetty (yleensä korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu)
  • valitus on tehty määräajan kuluessa siitä, kun korkein kansallinen oikeusaste tai muu viranomainen on antanut lopullisen päätöksensä asiassa.