Lausuntoja ja kannanottoja

Ihmisoikeuskeskuksen lausunnot

Ihmisoikeuskeskus antaa lausuntoja kotimaisille viranomaisille ja kansainvälisille ihmisoikeuksien toteutumista valvoville elimille, kuten Euroopan unionin perusoikeusvirastolle (FRA), Euroopan neuvostolle ja YK:lle.

Lausunnot löytyvät etusivun uutispalstalta tai lausuntosivulta. Voit käyttää hakutoimintoa tietyn lausunnon etsimiseen.

Ihmisoikeusvaltuuskunnan kannanotot

Ihmisoikeusvaltuuskunta voi tehdä aloitteita ja kannanottoja ajankohtaisista perus- ja ihmisoikeuskysymyksistä.

Ihmisoikeusvaltuuskunnan kannanotot ja kirjelmät löydät tästä linkistä.