Lausuntoja ja kannanottoja

Ihmisoikeuskeskus antaa lausuntoja kotimaisille viranomaisille ja kansainvälisille ihmisoikeuksien toteutumista valvoville elimille, kuten Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) sekä Euroopan neuvosto ja YK.

Alla lausunnot vuodesta 2018 alkaen. Aikaisemmat lausunnot löytyvät lausuntoarkistosta.

Lausuntoja ja kannanottoja

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon palliatiivisen hoidon ja saattohoidon sääntelyn alustavasta luonnoksesta

16.9.2020
Ihmisoikeuskeskus lausui palliatiivisen hoidon ja saattohoidon sääntelyn alustavasta luonnoksesta elämän loppuvaiheen hoitoa, itsemääräämisoikeutta, saattohoitoa ja eutanasiaa koskevan lainsäädäntötarpeen asiantuntijatyöryhmän alatyöryhmänä toimivalle säädöstyöryhmälle.

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitealle Suomen hallituksen määräaikaisraportista

16.9.2020
Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon YK:n TSS-komitealle Suomen hallituksen määräaikaisraportin johdosta 31.8.2020. Lausunnossaan Ihmisoikeuskeskus käsittelee mm. yritysvastuukysymyksiä, alkuperäiskansojen oikeuksia, tasa-arvokysymyksiä sekä lasten, ikääntyneiden henkilöiden ja vammaisten henkilöiden oikeuksia.

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon ulkoministeriölle YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevasta sopimusluonnoksesta

9.9.2020
Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon YK:n ihmisoikeuksia monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa koskevasta uudesta sopimusluonnoksesta (Legally binding instrument to regulate, in international human rights law, the activities of transnational corporations and other business enterprises, second revised draft), jota käsitellään YK:n ihmisoikeusneuvoston alaisen hallitustenvälisen työryhmän kuudennessa istunnossa Genevessä 26.–30.10.2020.

Ihmisoikeuskeskus lausui digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportista

5.8.2020
Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportista.

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjaluonnoksesta

5.8.2020
Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon ulkoministeriölle ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjaluonnoksesta.

Ihmisoikeuskeskus antoi vastauksen YK:n kyselyyn koronapandemian ihmisoikeusvaikutuksista

3.7.2020
YK:n erityisraportoijat ja itsenäiset asiantuntijat pyysivät yhteisessä kyselyssään tietoja koronatilanteen vaikutuksista ihmisoikeuksiin. Ihmisoikeuskeskus antoi vastauksen Suomen tilanteen osalta.

Ihmisoikeuskeskus lausui iäkkäiden ihmisten palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

30.6.2020
Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta.

Ihmisoikeuskeskus lausui luonnoksesta iäkkäiden laatusuositukseksi 2020-2023

25.6.2020
Ihmisoikeuskeskus lausui sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä luonnoksesta uudeksi iäkkäitä ihmisiä koskevaksi laatusuositukseksi. Laatusuosituksen laatiminen on osa iäkkäiden palvelujen uudistamisen kokonaisuutta.

Ihmisoikeuskeskus lausui vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteista

3.4.2020
Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon Opetushallitukselle vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteista.

Ihmisoikeuskeskus lausui luonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

3.4.2020
Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan lain uudistamiseksi.