Lausuntoja ja kannanottoja

Ihmisoikeuskeskus antaa lausuntoja kotimaisille viranomaisille ja kansainvälisille ihmisoikeuksien toteutumista valvoville elimille, kuten Euroopan unionin perusoikeusvirastolle (FRA), Euroopan neuvostolle ja YK:lle.

Lausunnot löytyvät etusivun uutispalstalta. Voit käyttää hakutoimintoa tietyn lausunnon etsimiseen.