Lausunto: Ihmisoikeuskeskus antoi lisätietoja CEDAW-komitealle

12.9.2022

Ihmisoikeuskeskus antoi lisälausunnon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta Suomessa sopimusta valvovalle komitealle (CEDAW-komitea) syyskuun alussa. Lisälausunto on osa käynnissä olevaa Suomen 8. määräaikaisraportointikierrosta.

Ihmisoikeuskeskus nosti raportissaan esiin muun muassa:

  • koronapandemian vaikutukset erityisesti naisiin ja naisvaltaisiin aloihin
  • pääsy oikeuksiin erityisesti tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa
  • haitalliset käytännöt, erityisesti translain viivästyminen, intersukupuolisten lasten asema sekä tyttöjen sukuelinten silpominen
  • naisiin kohdistuva väkivalta, turvakodit ja seksuaalirikoslainsäädännön uudistus
  • ihmiskauppa ja uhrien asema
  • vähemmistöjen ja muun muassa vammaisten henkilöiden syrjintä työelämässä ja sosiaali- ja terveyspalveluissa
  • erityisen haavoittuvassa asemassa olevien naisten, muun muassa vammaisten henkilöiden ja ikääntyneiden asema ja
  • ilmastotoimien sukupuolivaikutusten arviointien puutteellisuus.

Määräaikaisraportoinnilla valvotaan CEDAW-sopimuksen täytäntöönpanoa. Ihmisoikeuskeskuksen lausunnot täydentävät eri järjestöjen antamien lausuntojen kanssa hallituksen raporttia.

Ihmisoikeuskeskus antoi komitealle lausunnon myös vuonna 2021. Komitea hyödynsi lausuntoa hyväksyessään heinäkuussa 2021 listan kysymyksiä (List of Issues), joihin Suomen hallituksen oli vastattava.

Hallitus antoi komitealle raporttinsa huhtikuussa 2021, ja vastauksia esitettyihin kysymyksiin saman vuoden joulukuussa.

Ihmisoikeuskeskus ja järjestöt voivat antaa komitealle lisätietoja 12.9.2022 asti. Suomen hallituksen määräaikaisraportointia ja sopimuksen täytäntöönpanon tilannetta Suomessa käsitellään hallituksen kuulemisessa Genevessä 11.10.2022. Myös Ihmisoikeuskeskus ja kansalaisjärjestöt osallistuvat tähän tilaisuuteen. Käsittelyn jälkeen komitea antaa Suomelle suosituksia CEDAW-sopimuksen täytäntöönpanon vahvistamiseksi.

Suomen 8. määräaikaisrapotointiin liittyvät materiaalit ovat löydettävissä komitean verkkosivulta täältä.