Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsenet 2024-2028

Puheenjohtaj

Susan Villa, johtajan sijainen, Ihmisoikeuskeskus

Varapuheenjohtaja

n/n

Sihteeri

Leena Leikas, asiantuntija, Ihmisoikeuskeskus

Valtuuskunnan jäsenet 2024-2028 (asetettu 26.3.2024)

Valtuuskunnan jäsenet:

 • Hakonen Kimmo, tiedusteluvalvontavaltuutettu
 • Hiltunen Rainer, tasa-arvovaltuutettu
 • Näkkäläjärvi Pirita, Saamelaiskäräjien puheenjohtaja
 • Pekkarinen Elina, lapsiasiavaltuutettu
 • Pihamaa Heljä-Tuulia, apulaistietosuojavaltuutettu
 • Puumalainen Mikko, apulaisoikeuskansleri
 • Sakslin Maija, apulaisoikeusasiamies
 • Stenman Kristina, yhdenvertaisuusvaltuutettu
 • Topo Päivi, vanhusasiavaltuutettu

Muut jäsenet:

 • Alanne Kaisa, viittomakieli- ja vaikuttamistyön johtaja / Kuurojen Liitto ry
 • Aalto Juho, Master of International and Comparative Law (MICL), puheenjohtaja / Demla ry, väitöskirjatutkija / Turun yliopisto
 • Ali Atik, OTK, VT, toimitusjohtaja / Lakiasiaintoimisto Allianssi Oy
 • Arikka Laura, TM, toimitusjohtaja / Erätauko-säätiö sr., väitöskirjatutkija / Åbo Akademi
 • Elfgren Thomas, rikosylikomisario evp
 • Ervasti Kaijus, OTT, professori / Itä-Suomen yliopisto
 • Gestrin Christina, Executive MBA, Folktingssekreterare / Svenska Finlands folkting
 • Grönfors Janette, erityisasiantuntija / Sosiaali- ja terveysministeriö ja Romaniasiain neuvottelukunnan pääsihteeri
 • Hintikka Kaisamari, TT, piispa / Espoon hiippakunta
 • Hirvelä Päivi, OTT, dosentti, Lawyer / Susiluoto Attorneys-at-Law Ltd
 • Johnson Rasmus, OTM, esittelijä / Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta
 • Juho Anu, OTL, käräjätuomari / Helsingin käräjäoikeus
 • Juvonen Anu, MA Development studies, toiminnanjohtaja / Demo Finland – Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö ry
 • Jylhä Marja, lääketieteen tohtori, dosentti, eläkkeellä, osa-aik. gerontologian professori (emerita) / Tampereen yliopisto
 • Kalliomaa-Puha Laura, OTT, sosiaalioikeuden professori / Tampereen yliopist
 • Kasa Tuija, YTM, väitöskirjatutkija / Helsingin yliopisto
 • Laajapuro Niina, ihmisoikeustyön johtaja / Amnesty International Suomen osasto
 • Laukkanen Janne, OTM, YTM, johtaja, viestintä ja vaikuttaminen / Juristiliitto
 • Mahlamäki Pirkko, OTM, FM, juristi
 • Nissilä Leena, FT, johtaja / Kotimaisten kielten keskus
 • October Martta, OTM, Vaikuttamistyön johtaja / Ihmisoikeusliitto
 • Okkonen Laura, HuK, FM, Business and Human Rights Expert / Access Now, väitöskirjatutkija / Jyväskylän yliopisto
 • Ollus Natalia, OTT, johtaja / HEUNI
 • Rantamäki Petra, YTM, Kehittämisjohtaja / Tukena-säätiö sr.
 • Salo Aija, VTM, Pääsihteeri / Mielenterveyspooli 
 • Solitander Nikodemus, KTT, johtaja / Centre for Corporate Responsibility (CCR) ja tutkija / Svenska handelshögskolan (Hanken)
 • Suomu Katariina, YTM, toiminnanjohtaja / Muistiliitto
 • Tervala Miisa, sosionomi, pääsihteeri / Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
 • Vaara Elina, M.Sc in Environmental Sciences and Ecology, Environmental Officer / European Investment Bank, Luxembourg
 • Vartio Elias, OTM, VTM, oikeudellinen asiantuntija / Omaishoitajaliitto

Ihmisoikeusvaltuuskunnan 2024–2028 asettamispäätös (eduskunnan oikeusasiamiehen verkkosivut)