Koosteiden tausta-aineistot

Päivitetty 24.7.2023

YK:n suositukset

 • YK:n Lapsen oikeuksien komitea (CRC, 2023)
 • YK:n Naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CEDAW, 2022)
 • YK:n Ihmisoikeuskomitea (CCPR, 2021)
 • YK:n Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea (CESCR, 2021)
 • YK:n Rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CERD, 2017)
 • YK:n Kidutuksen vastainen komitea (CAT, 2016)   
 •  YK:n Lapsen oikeuksien komitea (CRC, 2011)                

Euroopan neuvoston suositukset

 • Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea (SOK 2021)
 • Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea (CPT, 2021)
 • Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukset kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta (FCNM, 2020)       
 • Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI, 2019)
 • Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (GREVIO, 2019)   
 • Ihmiskaupan vastaista toimintaa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen osapuolten komitea (GRETA, 2019)
 • Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukset alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevasta eurooppalaisesta peruskirjasta (ECRML, 2018

Muu aineisto

 • YK:n yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (UPR, 2022)
 • YK:n itsenäinen asiantuntija ikääntyneiden henkilöiden ihmisoikeuksien nautinnasta (IEOP, 2022)
 • YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien erityisraportoija (2016)
 • Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun Nils Muižnieksin Suomi-raportti (2012, EN-IOV)