EN- Lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan tehty Euroopan neuvoston yleissopimus (2007) (Lanzaroten sopimus)

Päivitetty 5.5.2023

Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse

Suomen osalta voimaan 1.10.2011 (SopS 87 ja 88/2011).

Täytäntöönpanoa valvoo sopijapuolten komitea, ns. Lanzarote-komitea

Sopijapuolten komitean säännöissä määrätään sopimuksen täytäntöönpanoa koskevasta arviointimenettelystä: 

  1. Arviointi tapahtuu kyselyn muodossa temaattisiin kierroksiin jaetussa menettelyssä ja Lanzarote-komitean määräämässä ajassa. 
  2. Lisäksi yleissopimuksen voimaantulon jälkeen kunkin sopijapuolen on vastattava yleiskyselyyn ja ilmoitettava jatkossa olennaisista muutoksista vastauksiin. 

Sopimuksen tavoite

Sopimuksen tavoitteena on lapsiin kohdistuvan seksuaalisen riiston ja seksuaalisen hyväksikäytön ehkäiseminen ja torjuminen, seksuaalisen riiston ja seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuneiden lapsiuhrien oikeuksien suojeleminen sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistoiminnan edistäminen lasten seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. Sopimuksessa lapsella tarkoitetaan jokaista alle 18-vuotiasta henkilöä. 

Määräaikaisraportointi

Lanzarote-komitean toisen valvontakierroksen teemana oli lasten
suojeleminen heihin kohdistuvalta seksuaalisen riistolta ja
hyväksikäytöltä, joka tapahtuu tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen. 

Suomi vastasi 2. valvontakierroksen kyselyyn (T-ES(2017)04) marraskuussa 2017, ja sen jälkeen vastausta on täydennetty lokakuussa 2020 sekä syyskuussa, lokakuussa ja joulukuussa 2021. 2. valvontakierroksen täytäntöönpanoraportti (T-ES(2022)02) julkaistiin 10.03.2022. 

Kaikki toiseen valvontakierrokseen liittyvät asiakirjat ovat Lanzarote-komitean verkkosivuilla.

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Lue lisää kansalaisjärjestöjen osallistumisesta raportointiin:

https://www.coe.int/en/web/children/civil-society 

Maakatsaus sopimuksen täytäntöönpanosta

Vuonna 2022 Euroopan neuvosto yhdisti voimansa ECPAT International -järjestön kanssa laatiakseen maakatsaukset kustakin Lanzaroten sopimuksen sopijapuolesta. 

Suomi on ensimmäinen valtio, josta tällainen katsaus julkaistiin. Julkaisutilaisuus järjestettiin Helsingissä 13.4.2023. Maakatsaukset eri kieliversioina sekä tiivistelmät ja julkaisutilaisuuden aineisto on koottu Lanzarote-komitean verkkosivulle.

Maakatsaukset on tarkoitettu tehokkaaksi välineeksi, jonka avulla voidaan edistää ja kehittää lasten seksuaalisen riiston ja seksuaalisen hyväksikäytön torjuntaa sopimukseen sitoutuneissa valtioissa. 

Maakatsauksissa kootaan yhteen asiakirjaan ne tiedot, jotka Lanzaroten sopimuksen sopijapuolet ovat antaneet kyselyssä yleiskatsausta varten, sekä Lanzarote-komitean antamat suositukset. Lisäksi kirjallisuuteen perustuvilla tutkimushavainnoilla täydennetään tietoa siitä kehityksestä, jota on tapahtunut sopijapuolten tietojen ja komitean suositusten antamisen jälkeen.