EN- Sosiaaliset oikeudet

Päivitetty 27.7.2021

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja (1996)

Revised European Social Charter

Suomen osalta voimaan 1.8.2002 (SopS 78-80/2002).

Täytäntöönpanoa valvovat Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea yhdessä hallitusten välinen komitean ja ministerikomitean kanssa.

Raportointivelvollisuus vuosittain 31.10. mennessä.

Raportoinnissa peruskirjan artiklat on jaettu neljään temaattiseen ryhmään: 

 1. lapset, perheet ja maahanmuuttajat; 
 2. työoikeudet; 
 3. terveys, sosiaaliturva ja -suojelu; 
 4. työllisyys, valmennus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet. 

Vuosittain raportoidaan yhden ryhmän artikloista, jolloin jokainen artikla tulee raportoiduksi neljän vuoden välein. 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea hyväksyy suositukset kustakin temaattisista artiklaryhmästä neljän vuoden välein. 

Ajoittain komitea keventää raportointia pyytämällä vain  yksinkertaistettuja raportteja järjestökantelujen täytäntöönpanosta. 

Suomen viimeisimmät raportit:

Suomi antoi 11. raporttinsa 6.11.2015 (työllisyys, koulutus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet artiklat 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24 ja 25). Loppupäätelmät julkaistiin joulukuussa 2016.

Suomi antoi 12. raporttinsa 28.10.2016 (työolot, terveyden suojelu, sosiaaliturva, sosiaaliavustus ja lääkinnällinen apu, sosiaalipalvelu, ikääntyneiden sosiaalinen suojelu sekä suojelu köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan artiklat 3, 11, 12, 13, 14, 23 ja 30). Loppupäätelmät julkaistiin tammikuussa 2018.

Suomen 13. raportti annettiin 30.10.2017. Raportti koski viiden Suomea vastaan tehdyn järjestökantelun ratkaisun täytäntöönpanoa. Loppupäätelmät julkaistiin tammikuussa 2019.

Suomen 14. raportti (lapset, perheet ja maahanmuuttajat artiklat 7, 8, 16,17, 19, 27 ja 31) annettiin 30.10.2018. Loppupäätelmät julkaistiin maaliskuussa 2020.

Suomen 15. raportti (yksinkertaistettu raportti järjestökantelujen täytäntöönpanosta) annettiin 20.12.2019 (RAP/RCha/FIN/15(2020)). Komitean päätelmät julkaistiin  maaliskuussa 2021.

Suomen 16. raportti (yksinkertaistettu raportti järjestökantelujen täytäntöönpanosta) annettiin 22.12.2020 (RAP/RCha/FIN/16(2021)). 

Suomen 17. raportin määräaika on 31.10.2021. 

Järjestökanteluiden täytäntöönpanon valvonta

Järjestökanteluraportit (13., 15. ja 16. raportti) käsittelivät kanteluihin 70/2011, 71/2011, 88/2012, 106/2014 ja 108/2014 annettujen ratkaisujen täytäntööpanoa. Viimeisimmät komitean huomiot näistä raporteista julkaistiin maaliskuussa 2021

Komitea katsoo, että täytäntöönpanotoimet ovat olleet riittämättömiä näiden kaikkien osalta.

Artiklat joita ei ole ratifioitu - erillinen tarkastelu

Suomi ei ole ratifioinut uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan 

 • 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa,
 • 4 artiklan 1 ja 4 kohtaa,
 • 7 artiklan 6 ja 9 kohtaa,
 • 8 artiklan 1, 3 ja 5 kohtaa sekä
 • 19 artiklan 10 kohtaa.

EN:n ministerikomitean 11.12.2002 antaman päätöksen mukaisesti Euroopan sosiaalisen peruskirjan ei-hyväksyttyjen sopimusmääräysten tilannetta tulee 
valtiokohtaisesti tarkastella viiden vuoden väliajoin ratifioimispäivämäärästä. 

Peruskirjan C artiklan (osa IV, 22 artiklan) mukainen prosessi

 • 2007 - ensimmäinen seurantakokous Suomen osalta järjestettiin Helsingissä. 
 • 2012 Suomi raportoi kirjallisesti. Suomea koskeva toinen seurantakokous järjestettiin Helsingissä kesäkuussa 2017.

Komitea katsoo tarkastelussaan, että Suomi voisi välittömästi hyväksyä 8 artiklan kohdan 1 ja 19 artiklan kohdan 10.  Komitean mukaan merkittävää estettä ei myöskään ole lainsäädännössä tai käytännössä 4 artiklan kohdan 1, 7 artiklan kohtien 6 ja 9 sekä 8 artiklan kohdan 3 hyväksymiselle. 

Suomi on ilmoittanut pyrkivänsä aktiivisesti hyväksymään 19 artiklan kohdan 10.

Suomen osalta seuraava ei-hyväksyttyjen sopimusmääräysten tarkastelu on vuonna 2022.

Euroopan neuvoston verkkosivu ei-hyväksyttyjen artikloiden tarkastelusta 

Suora linkki Suomea käsittelevään osioon

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Lue lisää kansalaisjärjestöjen osallistumisesta raportointiin.
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/ingos-engagement-with-ecsr