Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja (1996)

Ajankohtaista

DL 30.6.2024 Euroopan sosiaalinen peruskirja

NGO/NHRI Ad hoc-raportti elinkustannuskriisistä 6/2024 mennessä.
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/finland 

Päivitetty 8.5.2024

Revised European Social Charter

Suomen osalta voimaan 1.8.2002 (SopS 78-80/2002).

Täytäntöönpanoa valvovat Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea yhdessä hallitusten välisen komitean ja ministerikomitean kanssa.

Raportointivelvollisuus vuosittain 31.10. mennessä.

Raportoinnissa peruskirjan artiklat on jaettu neljään temaattiseen ryhmään: 

  1. lapset, perheet ja maahanmuuttajat; 
  2. työoikeudet; 
  3. terveys, sosiaaliturva ja -suojelu; 
  4. työllisyys, valmennus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet. 

Vuosittain raportoidaan yhden ryhmän artikloista.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea hyväksyy suositukset kustakin artiklaryhmästä neljän vuoden välein. 

Ajoittain komitea pyytää  yksinkertaistettuja raportteja järjestökantelujen täytäntöönpanosta. 

Määräajoin raportoidaan artikloista, joita ko. valtio ei ole hyväksynyt.

Komitea voi pyytää myös ad hoc-raportteja tavanomaisen raportin sijaan.

Sopimuksen tavoite

Sopimuksen tavoite on turvata ja edistää sosiaalisia oikeuksia Euroopassa. Nämä oikeudet on taattava kaikille jäsenvaltion oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille ilman syrjintää.

Suomen viimeisin temaattinen raportit:

Suomen 17. raportti (työoikeudet,  artiklat 2, 4, 5, 6, 21, 26, 28, 29) annettiin 20.12.2021. Loppupäätelmät julkaistiin maaliskuussa 2023.

Järjestökanteluiden täytäntöönpanon valvonta

Järjestökanteluraportit (13., 15. ja 16. ja 18. raportti) käsittelivät kanteluihin annettujen ratkaisujen täytäntööpanoa. Viimeisimmät komitean huomiot näistä raporteista julkaistiin huhtikuussa 2024

Komitea katsoo, että täytäntöönpanotoimet ovat olleet riittämättömiä näiden kaikkien osalta.

Artiklat joita ei ole ratifioitu - erillinen tarkastelu

Suomi ei ole ratifioinut uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan 

  • 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa,
  • 4 artiklan 1 ja 4 kohtaa,
  • 7 artiklan 6 ja 9 kohtaa,
  • 8 artiklan 1, 3 ja 5 kohtaa sekä
  • 19 artiklan 10 kohtaa.

EN:n ministerikomitean 11.12.2002 antaman päätöksen mukaisesti Euroopan sosiaalisen peruskirjan ei-hyväksyttyjen sopimusmääräysten tilannetta tulee valtiokohtaisesti tarkastella viiden vuoden väliajoin ratifioimispäivämäärästä. (Peruskirjan C artiklan (osa IV, 22 artiklan) mukainen prosessi).

Suomi on ollut tarkastelussa neljä kertaa. 

Komitea katsoo tarkastelussaan, että Suomi voisi välittömästi hyväksyä 19 artiklan kohdan 10.  Komitean mukaan merkittävää estettä ei myöskään ole lainsäädännössä tai käytännössä 4 artiklan kohdan 1, 7 artiklan kohtien 6 ja 9 sekä 8 artiklan kohtien 1 ja 3 hyväksymiselle. 

Komitea katsoo, että  lainsäädäntömuutoksia vaaditaan artiklan 3 kohtien 2 ja 3 sekä artiklan 8 kohdan 5 ja artiklan 4 kohdan 4 osalta.

Seuraavan kerran ei-hyväksytyt artiklat ovat Suomen osalta tarkastelussa vuonna 2027.

Euroopan neuvoston verkkosivu ei-hyväksyttyjen artikloiden tarkastelusta 

Suora linkki Suomea käsittelevään osioon

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Lue lisää kansalaisjärjestöjen osallistumisesta raportointiin.
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/ingos-engagement-with-ecsr