Perus- ja ihmisoikeudet

Yleistä ihmisoikeuksista

Kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen keskeiseen toimintaan kuuluu usein ihmisoikeuksien ja perusvapauksien turvaaminen kansalaisille ja usein myös muille niiden vaikutuspiirissä oleville henkilöille.

Ihmisoikeudet on kirjattu kansainvälisiin ja alueellisiin ihmisoikeussopimuksiin. Ihmisoikeussopimuksiin liittyneet valtiot ovat velvollisia kunnioittamaan, suojelemaan ja toimeenpanemaan näitä oikeuksia.

Ihmisoikeudet ovat yleismaailmalliset, jakamattomat ja toisistaan riippuvaiset. Ne kuuluvat kaikille ihmisille kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa.

Lue lisää ihmisoikeuksista koulutussivuilta.

Kansainväliset järjestöt ja ihmisoikeudet

Tärkeimmät ihmisoikeussopimukset on neuvoteltu Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ja Euroopan neuvoston (EN) piirissä. Monilla muillakin kansainvälisillä ja alueellisilla järjestöillä on suppeammin hyväksyttyjä ihmisoikeussopimuksia. Myös monet muut kuin varsinaiset ihmisoikeusopimukset sisältävät ihmisoikeuselementtejä.

Ihmisoikeuskeskuksen luentosarja

Johdatus perus- ja ihmisoikeuksiin

Siirry luentoon Johdatus perus- ja ihmisoikeuksiin.