Vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK)

Ihmisoikeusvaltuuskunnan alaisuudessa toimii pysyvänä jaostona vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK). Komitea aloitti toimintansa 2016. Komitean toimikausi on sama kuin Ihmisoikeusvaltuuskunnan toimikausi, neljä vuotta.

VIOK:in jäsenet 2020–2024

Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäseniä VIOK:issa ovat:

Anna Caldén 
Pirkko Mahlamäki
Yrjö Mattila
Antti Teittinen

Asiantuntijajäseninä toimivat:

Minna Verronen (eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia)
Nitin Sood (Ihmisoikeuskeskus)

Ihmisoikeusinstituution ulkopuolisina asiantuntijajäseninä toimivat:

Elina Nieminen (Invalidiliitto ry) 

Markku Jokinen (Kuurojen Liitto ry) 

Sari Kokko (Näkövammaisten liitto ry) 

Pirkko Justander (Rusetti - Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry)

Anssi Karhu (Me Itse ry, Kotkan alajaosto)

VIOK:in tehtävät

E 284/2014 sekä Ihmisoikeusvaltuuskunnan ja sen pysyvän jaoston, vammaisten ihmisoikeuskomitean (VIOK) työjärjestykset määrittelevät VIOK:in toiminnan.

Jaoston tarkoitus on osallistaa vammaiset henkilöt ja vammaisjärjestöt sekä Ihmisoikeuskeskuksen että EOA:n toimintaan YK:n vammaisyleissopimuksen mukaisesti.

Komitea voi:

  • tehdä esityksiä ja esittää näkemyksiään eduskunnan oikeusasiamiehelle ja Ihmisoikeuskeskukselle siitä, miten nämä voisivat kehittää vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista ja YK:n vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanotehtävien hoitamista
  • esittää ihmisoikeusvaltuuskunnalle käsiteltäväksi ja päätettäväksi vammaisten henkilöiden oikeuksiin liittyviä kysymyksiä
  • antaa asiantuntija-apua eduskunnan oikeusasiamiehelle ja Ihmisoikeuskeskukselle näiden pyynnöstä niille kuuluvien vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanotehtävien hoitamiseksi (esim. tarkastukset, lausunnot, aloitteet, kannanotot, koulutus, tiedotus)

Komitea raportoi työskentelystään säännöllisesti ihmisoikeusvaltuuskunnalle.

Kokouspöytäkirjat 2023