Ihmisoikeuksien toteutumisen seuranta ja raportointi

Koristekuva, vihreä viiva.

Mitä on seuranta?

Seurantatoimenpiteillä luodaan ja ylläpidetään tietopohjaa perus- ja ihmisoikeuksien tilasta Suomessa.

Seurantatoimenpiteillä identifioidaan puutteita perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa.

Lakisääteinen erityistehtävä - YK:n vammaisyleissopimuksen toteutumisen seuranta

Suomen kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle (IOK, IOV ja EOA yhdessä) on yhteisesti osoitettu lakisääteinen tehtävä edistää, suojella ja seurata YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanoa.

Lue lisää vammaisyleissopimuksen toteutumisen seurannasta ja edistämisestä