YK- Vammaisyleissopimus

 Päivitetty 25.10.2023

Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (2006)

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

Suomen osalta voimaan 10.6.2016 (SopS 26–27/2016).

Täytäntöönpanoa valvoo vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea.

Raportointivelvollisuus (35 artikla): ensimmäinen raportti kahden vuoden kuluttua yleissopimuksen kansallisesta voimaantulosta ja sen jälkeen vähintään neljän vuoden välein.

Suomen ensimmäisen raportin määräaika oli 10.6.2018. Raportti annetiin CRPD-komitealle 9.8.2019. 

Komitea antoi List of Issues-asiakirjan syyskuussa 2023.

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Suomen kuuleminen todennäköisesti vuonna 2025.

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Kansalaisjärjestöt voivat toimittaa omia raporttejaan komitealle seuraavan aikataulun mukaisesti:

- viimeistään kolme viikkoa ennen komitean istuntoa, jossa on tarkoitus hyväksyä LOI-asiakirja (list of issues, kysymykset valtiolle kuulemistilaisuutta varten, pre-sessional working group) - 18.8.2023

- viimeistään kolme viikkoa ennen komitean istuntoa, jossa järjestetään hallituksen ja komitean vuoropuhelu (hallituksen kuulemistilaisuus).

nopeutetussa prosessissa (ei Suomessa toistaiseksi)

- viimeistään neljä kuukautta ennen istuntoa, jossa komitea hyväksyy LOPIR-asiakirjan (List of Issues Prior to Reporting)

- milloin tahansa, jos komitea ei ole vielä päättänyt hallituksen raportin käsittelyn ajankohtaa.