Viranomaiset

Opetushallitus

  • Opetushallituksen ylläpitämälle Ihmisoikeudet-sivuille on koottu tietoa ihmisoikeuskasvatuksesta Suomesta ja maailmalta yleissivistävän koulutuksen tarpeisiin. Se sisältää Unescon ihmisoikeuksien käsikirjan, kansainväliset sopimukset sekä tietoa maamme koululainsäädännön ja opetussuunnitelmien ihmisoikeuspainotuksista.
  • Linkkiapaja -verkkopalvelusta löytyy verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin.
  • Opettajille ja kasvattajille löytyy sisältöä myös täältä.
  • Rakentavaa vuorovaikutusta -julkaisu (Elo, Kaihari, Mattila & Nissilä toim. 2017): Opas demokraattisen osallisuuden vahvistamiseen, vihapuheen ja väkivaltaisen radikalismin ennaltaehkäisyyn.

Eduskunnan oikeusasiamies

  • Lasten sivut, jossa lapselle suunnatut ohjeet kantelun tekemisestä. Oikeusasiamies valvoo lasten oikeuksia.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto

  • Lasten sivut - tietoa lasten oikeuksista ja palveluista, joiden puoleen kääntyä ongelmatilanteissa. Lasten sivut on suunnattu alakouluikäisille lapsille.

Oikeusministeriö

  • Yhdenvertaisuus.fi - sivusto on tieto- ja materiaalipankki yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä kiinostuneille henkilöille ja organisaatioille.

Euroopan komission aikuiskoulutusportaali EPALE

  • EPALE on tarkoitettu opettajille, tutkijoille, kouluttajille, päättäjille ja kaikille aikuiskoulutuksen ammattilaisille Euroopassa. Siellä voi jakaa uutisia, blogikirjoituksia, tapahtumia ja tietolähteitä. Ihmisoikeuskeskuksen luentosarja löytyy myös EPALEsta.