Yhdistyneet kansakunnat, YK (United Nations, UN)

på svenska     in English

Linkkejä

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto: http://www.ohchr.org

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston Eurooppa-sivusto: https://europe.ohchr.org/EN/pages/home.aspx

YK:n ihmisoikeusneuvosto: http://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/hrcindex.aspx

Keskeiset ihmisoikeusinstrumentit ja sopimusten tekstit: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx

Minnesotan yliopiston sähköinen ihmisoikeuskirjasto: http://www1.umn.edu/humanrts/

YK:n alueellinen tiedotuskeskus UNRIC: http://www.unric.org/fi/

Suomen YK-liiton ihmisoikeussivut: http://www.ykliitto.fi/yk70v/yk/ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet.net: http://www.ihmisoikeudet.net/

Suomen ratifioimat YK:n ihmisoikeussopimukset ja määräaikaisraportit ulkoministeriön sivuilla: https://um.fi/yk-n-voimassa-olevat-ihmisoikeussopimukset

Sopimustekstit Finlexissä: https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeussuositusten seuranta: Käytännön opas kansalaisjärjestöille http://www.ihmisoikeuskeskus.fi/julkaisut/yhdistyneiden-kansakuntien-yk-ih/ yhdistyneiden-kansakuntien-ihmis/

Yleistä

YK on perustettu vuonna 1945. Sillä on 193 jäsenmaata. Suomi liittyi jäseneksi vuonna 1955.

YK:n keskeisimpiä toimielimiä ovat 

yleiskokous ja sen komiteat

turvallisuusneuvosto

talous- ja sosiaalineuvosto (ECOSOC)

kansainvälinen tuomioistuin

sihteeristö 

YK:n alajärjestöt, rahastot ja ohjelmat

YK:n piirissä on solmittu satoja sopimuksia, joista keskeiset ihmisoikeussopimukset muodostavat vain murto-osan. YK:n järjestlmä on ainoa globaali järjestelmä ja sen sopimuksilla on suuri vaikuttavuus maailmanlaajuisesti.

 

YK:n ihmisoikeussopimukset, jotka Suomi on allekirjoittanut ja ratifioinut

(lisätietoa Ulkoministeriön verkkosivuilla)

Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (1965) (CERD)

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (1966) (ICESCR)

ICESCR-sopimuksen valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä (2008)

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus ja valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä (1966) (ICCPR)

ICCPR-sopimuksen valinnainen pöytäkirja kuolemanrangaistuksen poistamisesta (1989)

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (1979) (CEDAW)

CEDAW-sopimuksen valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä (1999)

Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus (1984) (CAT)

CAT-sopimuksen valinnainen pöytäkirja kansallisesta ja kansainvälisestä valvontajärjestelmästä (2002)

Yleissopimus lapsen oikeuksista (1989) (CRC)

Lasten osallistumista aseellisiin selkkauksiin koskeva valinnainen pöytäkirja (2000)

Lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa koskeva valinnainen pöytäkirja (2000)

CRC-sopimuksen valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä (2011)

Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (2006) (CRPD)

CRPD-sopimuksen valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä (2006)