Yhdistyneet kansakunnat, YK (United Nations, UN)

På Svenska     In English

Yleistä

YK on perustettu vuonna 1945. Sillä on 193 jäsenmaata. Suomi liittyi jäseneksi vuonna 1955.

YK:n keskeisimpiä toimielimiä ovat: 

 • yleiskokous ja sen komiteat
 • turvallisuusneuvosto
 • talous- ja sosiaalineuvosto (ECOSOC)
 • kansainvälinen tuomioistuin
 • sihteeristö
 • YK:n alajärjestöt, rahastot ja ohjelmat

YK:n piirissä on solmittu satoja sopimuksia, joista keskeiset ihmisoikeussopimukset muodostavat vain murto-osan. YK:n järjestelmä on ainoa globaali järjestelmä ja sen sopimuksilla on suuri vaikuttavuus maailmanlaajuisesti.

YK:n logo.

YK:n ihmisoikeussopimukset, jotka Suomi on allekirjoittanut ja ratifioinut

Lisätietoa Ulkoministeriön verkkosivuilla

 • Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (1965) (CERD)
 • Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (1966) (ICESCR)
  • ICESCR-sopimuksen valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä (2008)
 • Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus ja valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä (1966) (ICCPR)
  • ICCPR-sopimuksen valinnainen pöytäkirja kuolemanrangaistuksen poistamisesta (1989)
 • Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (1979) (CEDAW)
  • CEDAW-sopimuksen valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä (1999)
 • Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus (1984) (CAT)
  • CAT-sopimuksen valinnainen pöytäkirja kansallisesta ja kansainvälisestä valvontajärjestelmästä (2002)
 • Yleissopimus lapsen oikeuksista (1989) (CRC)
  • Lasten osallistumista aseellisiin selkkauksiin koskeva valinnainen pöytäkirja (2000)
  • Lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa koskeva valinnainen pöytäkirja (2000)
  • CRC-sopimuksen valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä (2011)
 • Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (2006) (CRPD)
  • CRPD-sopimuksen valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä (2006)

Ihmisoikeuskeskuksen luentosarja

Siirry luentoon Ihmisoikeudet YK:ssa.