Valittaminen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen

Päivitetty 1.2.2022

Valittaminen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattamista turvaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT).

Uusi neljän kuukauden määräaika valituksen tekemiselle tuli voimaan 1. helmikuuta 2022. Se koskee valituksia, joissa lopullinen kansallinen ratkaisu on annettu 1. helmikuuta 2022 tai sen jälkeen. 

Valitus tehdään suoraan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen Ranskaan. Valituksen voi tehdä suomeksi. Valitukseen on käytettävä virallista valituslomaketta. Ohjeita on noudatettava tarkasti ja kaikki asiakirjat mitä pyydetään, on liitettävä heti mukaan. Täydennystä ei sallita.

Virallinen valituslomake, sen täyttöohjeet sekä muuta ohjeistusta löytyy suomenkieliseltä EIT:n ohjesivulta.

EIT:n tuomioiden kansallista täytäntöönpanoa ja korvauksien maksamista valvoo Euroopan neuvoston ministerikomitea.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suomea koskevat päätökset, tuomiot, päätöslauselmat ja muita asiakirjoja on saatavissa  EIT:n HUDOC-tietokannassa ja valtion säädöstietopankin Finlexin verkkosivuilta.

Lisätietoa myös Ulkoministeriön verkkosivuilta.

EIT on pyytänyt hallitukselta lausuntoa näistä valituksista - HUDOC-syöte

Suomelle annettuja EIT-ratkaisuja 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suomea koskevista ratkaisuista on tiivistelmän lisäksi julkaistu myös koko alkuperäisteksti englanninkielisenä. Uusia tiivistelmiä julkaistaan kahdesti kuukaudessa. (viimeksi päivitetty 4/2021)

Tutustu tiivistelmiin Finlexissä.

EIT:n viimeisimmät Suomelle annetut ratkaisut (tuomiot, päätökset)