Valittaminen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen

päitetty 24.11.2021

Valittaminen EIT:een

Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattamista turvaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT).

Valitus tehdään suoraan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen Ranskaan. Valituksen voi tehdä suomeksi. Valitukseen on käytettävä virallista valituslomaketta. Ohjeita on noudatettava tarkasti ja kaikki asiakirjat mitä pyydetään, on liitettävä heti mukaan. Täydennystä ei sallita.

Virallinen valituslomake, sen täyttöohjeet sekä muuta ohjeistusta löytyy suomenkieliseltä EIT:n ohjesivulta.

EIT:n tuomioiden kansallista täytäntöönpanoa ja korvauksien maksamista valvoo Euroopan neuvoston ministerikomitea.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suomea koskevat päätökset, tuomiot, päätöslauselmat ja muita asiakirjoja on saatavissa  EIT:n HUDOC-tietokannassa ja valtion säädöstietopankin Finlexin verkkosivuilta.

Lisätietoa myös Ulkoministeriön verkkosivuilta.

EIT pyytänyt hallitukselta lausuntoa näistä valituksista - HUDOC-syöte

EIT:n Suomelle antamia ratkaisuja - HUDOC-syöte

Suomelle annettuja EIT-ratkaisuja FINLEXissä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suomea koskevista ratkaisuista on tiivistelmän lisäksi julkaistu myös koko alkuperäisteksti englanninkielisenä. Uusia tiivistelmiä julkaistaan kahdesti kuukaudessa. (viimeksi päivitetty 11/2020)

Tutustu tiivistelmiin Finlexissä⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.

EIT:n tuomioiden täytäntöönpano

Suomelle annettuja EIT:n tuomioita on avoinna 19. (24.11.2021)

Euroopan neuvoston ministerikomitea valvoo EIT:n tuomioiden kansallista täytäntöönpanoa. Hallituksen tulee toimittaa tietoa täytäntöönpanon etenemisestä Euroopan neuvoston alaiselle tuomioiden täytäntöönpanoyksikölle, joka toimittaa tiedot ministerikomitealle. Lue lisää täytäntöönpanosta täältä (en, fr).

Ihmisoikeuskeskus seuraa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen täytäntöönpanoa Suomessa mm. kiinnittämällä huomiota täytäntöönpanon viivästyksiin kansallisesti. Lue täältä (myös alla) kooste Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suomelle antamista ratkaisuista, joiden täytäntöönpano on kesken.

Lisäksi kansalliset ihmisoikeusinstituutiot ja kansalaisjärjestöt voivat ministerikomitean työjärjestyksen mukaisesti (Rule 9 -prosessi) toimittaa ministerikomitealle tietoja tuomioiden täytäntöönpanosta. Lue lisää prosessista täältä (EN). 

Tuomioiden kansallisen täytäntöönpanon tehostamiseksi on olemassa erilaisia ohjeita, joita kansalliset ihmisoikeusinstituutiot voivat hyödyntää toiminnassaan. Voit tutustua ohjeisiin englanniksi täältä (ENNHRI), täältä (Euroopan neuvoston täytäntöönpano-osasto) ja täältä (European Implementation Network). Lisäksi voit katsoa tuomioiden täytäntöönpanoon liittyvän webinaarisarjan englanniksi täältä