Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja (1992)

Päivitetty 14.6.2024

European Charter for Regional and Minority Languages

Suomen osalta voimaan 1.3.1998 (SopS 23/1998).

Sopimuksen teksti suomeksi (Finlex)

Täytäntöönpanoa valvoo asiantuntijakomitea yhdessä ministerikomitean kanssa.

Raportointivelvollisuus uudistettu Ministerikomitean päätöksellä 2018. Jatkossa raportoidaan joka viides vuosi samanaikaisesti Vähemmistöpuiteyleisopimuksen kanssa. Väliraportti tietyistä suosituksista 2.5 vuotta raportin antamisen jälkeen.

Sopimuksen tavoite

Kieliperuskirjalla pyritään suojelemaan ja edistämään perinteisiä alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä Euroopassa, ylläpitämään ja kehittämään Euroopan kulttuureja ja kulttuuriperintöä sekä edistämään alueellisen kielen tai vähemmistökielen käyttöä yksityisessä ja julkisessa elämässä.

Määräaikaisraportointi

Suomen kuudes raportti annettiin toukokuussa 2023. 

Asiantuntijakomitea teki maavierailun syksyllä 2023 ja julkaisi raporttinsa suosituksineen keväällä 2024.

Ministerikomitean hyväksynee Suomea koskevat loppupäätelmät loppuvuonna 2024. 

Välittömiä toimenpiteitä edellyttävien suositusten täytäntöönpanosta Suomen on raportoitava 1.9.2025 mennessä.

Suomen seitsemännen raportin määräaika on vuonna 2027.

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Euroopan neuvoston Suomea koskeva raportointisivu

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Lue lisää kansalaisjärjestöjen osallistumisesta kieliperuskirjan täytäntöönpanosta raportointiin.

https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/ngos