EN - Vähemmistökielet

Päivitetty 26.7.2021

Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja (1992)

European Charter for Regional and Minority Languages

Suomen osalta voimaan 1.3.1998 (SopS 23/1998).

Täytäntöönpanoa valvoo asiantuntijakomitea yhdessä ministerikomitean kanssa.

Raportointivelvollisuus (15 artikla): joka kolmas vuosi.

Raportointia uudistettu Ministerikomitean päätökselllä 2018, raportoidaan jatkossa samanaikaisesti Vähemmistöpuiteyleisopimuksen kanssa joka viides vuosi. Väliraportti tietyistä suosituksista 2.5 vuotta raportin antamisen jälkeen.

Suomen viides raportti annettiin 17.11.2017 (MIN-LANG (2017) PR 7). 

Asiantuntijakomitea teki maavierailun 5.-8.2.2018. Suomen kommentit komitean luottamuksellisesta raportista (Opinion) annettiin 28.6.2018. 

Ministerikomitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 3.10.2018 (CM/RecChL(2018)5). 

Välittömiä toimenpiteitä edellyttävien suositusten täytäntöönpanosta annettiin raportti 4.3.2020 (MIN-LANG (2020)IRIA 2).  Komitean lisäkysymyksiin vastattiin 7.9.2020. Komitea antoi arvion em. suositusten täytäntöönpanosta 16.10.2020 (MIN-LANG (2020) 12). 

Suomen kuudennen raportin määräaika on 1.3.2023.

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Euroopan neuvoston Suomea koskeva raportointisivu

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Lue lisää kansalaisjärjestöjen osallistumisesta kieliperuskirjan täytäntöönpanosta raportointiin.

https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/ngos