Ajankohtaista vanhusten oikeuksista

Vanhusten oikeudet -seminaarin puheenvuorot ja muu materiaali saatavilla nyt verkossa

11.10.2019
Ihmisoikeuskeskus järjesti torstaina 10.10.2019 eduskunnan Pikkuparlamentissa Vanhusten oikeudet -seminaarin. Tilaisuudessa käsiteltiin ikääntyneiden oikeuksia etenkin vanhuspalvelujen näkökulmasta.

Ihmisoikeuskeskuksen julkaisu: Ikääntyneiden henkilöiden oikeudet – keskeiset kansainväliset sopimukset ja kansallinen lainsäädäntö

10.10.2019
Ihmisoikeuskeskuksen uusimmassa julkaisussa käydään tiiviisti läpi van­husten oikeuksien kannalta merkityksellisimmät kansain­väliset ihmisoikeusinstrumentit ja tarkastellaan perustuslakia sekä muuta kansallista lainsää­däntöä ikääntyneiden näkökulmasta.

Vanhusten oikeudet -seminaari Pikkuparlamentissa 10.10.2019

22.9.2019
Seminaarissa tarkastellaan vanhusten oikeuksien toteutumista sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Ajankohtaista vammaisten henkilöiden oikeuksista

Kansainvälinen kuurojen viikko käynnissä – Ihmisoikeuskeskus muistuttaa vammaisyleissopimuksen velvoitteista

23.9.2019
YK:n julistamaa kansainvälistä viittomakielten päivää vietetään tänään 23.9.2019. Päivä aloittaa kansainvälisen kuurojen viikon.

Kysely: Vammaiset nuoret jäävät syrjään yhteiskunnallisesta toiminnasta

4.9.2019
Verkkokyselyllä selvitettiin vammaisten henkilöiden näkemyksiä heidän oikeuksiensa toteutumisesta.Uutiset

Ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanon seuranta - Ajankohtaista

8.10.2019
Ihmisoikeuskeskus on koonnut oheen ajankohtaista tietoa ja linkkejä määräaikaisraportoinnista.

Perusoikeuskirja 10 vuotta: neuvosto painottaa EU:n yhteisten arvojen merkitystä

8.10.2019
EU:n Neuvosto on antanut päätelmät perusoikeuskirjasta, jonka vahvistamisesta tulee kuluneeksi 10 vuotta. Päätelmissä muistutetaan, että EU perustuu yhteisiin arvoihin, joita ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Nämä arvot ovat Euroopan unionin kulmakivi, ja kaikkien jäsenmaiden ja EU:n toimielinten on kunnioitettava niitä kaikilta osin.

Ih­mi­soi­keuk­sien tur­vaa­mi­nen kou­lus­sa ei ole mie­li­pi­de­ky­sy­mys – de­mo­kra­tia- ja ih­mi­soi­keus­kas­va­tuk­sen kurs­si an­toi opet­ta­jao­pis­ke­li­joil­le tie­toa ja roh­keut­ta

7.10.2019
Vihapuhe, ilmastonmuutos, polarisaatio. Miten koulu reagoi yhteiskunnan muutoksiin? Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus tuo opettajille osaamista kysymysten käsittelyyn. Pilottikurssi sai kiitosta opiskelijoilta.

Lausuntoja ja kannanottoja

Ihmisoikeuskeskus lausui YK:lle kidutuksen vastaisen sopimuksen täytäntöönpanon puutteista

2.7.2019
Ihmisoikeuskeskus on antanut lausunnon YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen täytäntöönpanoa valvovalle CAT-komitealle. Lausunto on tarkoitettu List of Issues Prior to Reporting-asiakirjan valmistelua varten osana Suomen määräaikaisraportointia.

Ihmisoikeuskeskus lausui YK:lle roolistaan SDG:n täytäntöönpanossa

4.4.2019
Lausunto käsitteli ihmisoikeuskasvatusta sekä vammaisten henkilöiden syrjintää.

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon YK:n TSS-sopimuksen täytäntöönpanon puutteista

14.1.2019
Suomen määräaikaisraportointi YK:lle on uudistunut KP- ja TSS-sopimusten osalta. Yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti IOK on antanut lausunnon List of Issues Prior to Reporting-asiakirjan valmistelua varten YK:n TSS-komitealle.