Covid-19-pandemia ja perusoikeudet

Ihmisoikeuskeskus on avannut teemasivut koronaviruspandemiasta ja sen vaikutuksista perus- ja ihmisoikeuksiin.

Sivuilla on mm. linkkejä ja aineistoa viranomaisten päätöksenteosta, lainsäädäntömuutoksista, perusoikeuksista ja niiden rajoitusmahdollisuuksista. 

Sivuilla on tietoa vanhusten ja vammaisten henkilöiden oikeuksista sekä yleistietoa viittomakielellä ja saamen kielillä.

Sivustolle

koronavirus-kuva

Ajankohtaista vanhusten oikeuksista

Vanhuspalvelujen järjestäminen ja hankinta -koulutuksen esitykset saatavilla verkossa

22.11.2019
Ihmisoikeuskeskus järjesti yhteistyössä THL:n kanssa koulutuksen vanhuspalvelujen järjestämisestä ja hankinnasta 19.11. Päivän puheenvuorojen materiaalit ovat nyt luettavissa nettisivuillamme.

Vanhuspalvelujen järjestäminen ja hankinta -koulutus 19.11.

23.10.2019
Ihmisoikeuskeskus järjestää tiistaina 19.11.2019 koulutuksen vanhuspalvelujen järjestämisestä ja hankinnasta yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Saamelaisvanhukset tarvitsevat palveluja omalla kielellään

22.10.2019
Ihmisoikeuskeskus muistuttaa saamen kielten viikolla saamelaisvanhusten oikeudesta saada palveluja omalla kielellään saamelaisten kotiseutualueella.

Ajankohtaista vammaisten henkilöiden oikeuksista

Seminaari: Laitosasumisesta itsenäiseen elämään

31.10.2019
Ihmisoikeuskeskus ja Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta sekä Suomen vammaistutkimuksen seura (VATU) järjestävät yhteistyössä Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) kanssa seminaarin vammaisten henkilöiden itsenäisestä elämästä.

Kalle Könkkölä -symposiumissa pidetyt esitykset saatavilla nyt verkossa

28.10.2019
Ihmisoikeuskeskus järjesti yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa Kalle Könkkölä -symposiumin eduskunnan Pikkuparlamentissa 22.10.2019.

Kansainvälinen kuurojen viikko käynnissä – Ihmisoikeuskeskus muistuttaa vammaisyleissopimuksen velvoitteista

23.9.2019
YK:n julistamaa kansainvälistä viittomakielten päivää vietetään tänään 23.9.2019. Päivä aloittaa kansainvälisen kuurojen viikon.Uutiset

Uuden ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsenet valittu – valtuuskunnan merkitys korostuu poikkeustilanteessa

2.4.2020
Eduskunnan oikeusasiamies on asettanut uuden Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunnan. Erityisesti nyt poikkeusaikana tarvitaan laajaa yhteistyötä perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi. Ihmisoikeusvaltuuskunnalla on tässä työssä tärkeä ja keskeinen asema.

Ihmisoikeuskeskus on avannut teemasivut koronaviruspandemiasta ja perus- ja ihmisoikeuksista

27.3.2020
Teemasivuilla on mm. kotimaista viranomaisaineistoa ja linkkejä.

EU: Ihmisoikeudet ja demokratia: ihmisarvon ja tasa-arvon varmistaminen kaikkialla maailmassa

27.3.2020
EU:n Ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva tomintasuunnitelma 2020-2024 annettu parlamentille ja neuvostolle hyväksyttäväksi.

Lausuntoja ja kannanottoja

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto oikeusvaltioperiaatteesta EU:ssa

18.10.2019
Ihmisoikeuskeskus lausui pyynnöstä suurelle valiokunnalle oikeusvaltioperiaatteesta Euroopan unionissa.

Ihmisoikeuskeskus lausui YK:lle kidutuksen vastaisen sopimuksen täytäntöönpanon puutteista

2.7.2019
Ihmisoikeuskeskus on antanut lausunnon YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen täytäntöönpanoa valvovalle CAT-komitealle. Lausunto on tarkoitettu List of Issues Prior to Reporting-asiakirjan valmistelua varten osana Suomen määräaikaisraportointia.

Ihmisoikeuskeskus lausui YK:lle roolistaan SDG:n täytäntöönpanossa

4.4.2019
Lausunto käsitteli ihmisoikeuskasvatusta sekä vammaisten henkilöiden syrjintää.