Covid-19-pandemia ja perusoikeudet

Ihmisoikeuskeskus on avannut teemasivut koronaviruspandemiasta ja sen vaikutuksista perus- ja ihmisoikeuksiin.

Sivuilla on mm. linkkejä ja aineistoa viranomaisten päätöksenteosta, lainsäädäntömuutoksista, perusoikeuksista ja niiden rajoitusmahdollisuuksista. 

Sivuilla on tietoa vanhusten ja vammaisten henkilöiden oikeuksista sekä linkkejä sivuille, joilla yleistietoa viittomakielellä, selkokielellä ja saamen kielillä.

Sivustolle

koronavirus-kuva

Uutiset

Ihmisoikeuskeskuksen uusi ihmisoikeusvaltuuskunta aloitti toimintansa

20.5.2020
Eduskunnan oikeusasiamiehen maaliskuussa nimeämä ihmisoikeusvaltuuskunta (toimikausi 2020-2024) piti tänään ensimmäisen kokouksensa.

EN: Venetsian komission Rule of Law Checklist julkaistu suomeksi

14.5.2020
Ulkoministeriö on julkaissut suomenkielisen käännöksen Euroopan neuvoston Demokratiaa oikeusteitse –komission eli Venetsian komission (Venice Commission) laatimasta oikeusvaltion tarkistuslistasta (Rule of Law Checklist).

Suomessa HLBTI-henkilöt kokevat asenteiden parantuneen, mutta häirintäkokemukset yhä yleisiä

14.5.2020
Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) julkaisemassa laajassa kyselytutkimuksessa A long way to go for LGBTI equality selvitettiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemuksia syrjinnästä ja viharikoksista EU-maissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Serbiassa ja Pohjois-Makedoniassa.

Lausuntoja ja kannanottoja

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto oikeusvaltioperiaatteesta EU:ssa

18.10.2019
Ihmisoikeuskeskus lausui pyynnöstä suurelle valiokunnalle oikeusvaltioperiaatteesta Euroopan unionissa.

Ihmisoikeuskeskus lausui YK:lle kidutuksen vastaisen sopimuksen täytäntöönpanon puutteista

2.7.2019
Ihmisoikeuskeskus on antanut lausunnon YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen täytäntöönpanoa valvovalle CAT-komitealle. Lausunto on tarkoitettu List of Issues Prior to Reporting-asiakirjan valmistelua varten osana Suomen määräaikaisraportointia.

Ihmisoikeuskeskus lausui YK:lle roolistaan SDG:n täytäntöönpanossa

4.4.2019
Lausunto käsitteli ihmisoikeuskasvatusta sekä vammaisten henkilöiden syrjintää.