Uutiset

FRA: Väkivaltaa ja häirintää esiintyy Euroopassa enemmän kuin viralliset tiedot osoittavat

19.2.2021
Useampi kuin yksi neljästä eurooppalaisesta kokee häirintää ja 22 miljoonaa joutuu fyysisen väkivallan uhriksi vuosittain. Uhrit eivät kuitenkaan usein tee rikosilmoitusta. Monilla saattaa olla vaikeuksia käyttää oikeuksiaan, ja he saattavat kokea, ettei heitä kuulla. Nämä seikat ilmenivat Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) ensimmäisestä EU:n laajuisesta kyselytutkimuksesta, joka käsitteli väestön kokemuksia rikollisuudesta. Tulokset osoittavat, että kohdennetut toimet voivat auttaa valtioita tukemaan uhreja, helpottamaan rikoksista ilmoittamista ja auttamaan uhreja saamaan oikeutta.

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto osallisuustyöryhmän raportista

15.2.2021
Ihmisoikeuskeskus on 15.2.2021 antanut lausunnon osallisuustyöryhmän vammaispalvelulainsäädännön uudistusta koskevista ehdotuksista.

Viittomakielibarometri 2020: viittomakielisen opetuksen järjestämisessä merkittäviä puutteita

12.2.2021
Viittomakielibarometrin mukaan 60 prosenttia viittomakielisten kouluikäisten lasten huoltajista ilmoittaa, ettei lapselle tai lapsille ole järjestynyt viittomakielen opetusta.Facebook-sivun näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Ajankohtaista vanhusten oikeuksista

Ihmisoikeuskeskus lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vanhusasiavaItuutetusta

15.12.2020
Lausuntopyynnön mukaisesti Ihmisoikeuskeskus pohti lausunnossaan, voitaisiinko esityksellä parantaa ikääntyneiden ihmisten asemaa, ja esitti näkemyksensä valtuutetulle esitettävistä tehtävistä.

Ihmisoikeuskeskus tekee selvityksen vanhusneuvostojen tilanteesta

2.10.2020
Vanhusneuvostojen tilanteesta ja käytännöistä eri kunnissa kaivataan lisää tietoa. Ihmisoikeuskeskus käynnistää syksyn 2020 aikana selvityksen, jolla kartoitetaan neuvostojen hyviä käytäntöjä ja mahdollisia haasteita.

Ihmisoikeuskeskus käynnisti hankkeen ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi

30.9.2020
Ihmisoikeuskeskus on aloittanut koulutushankkeen ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden toteutumisen vahvistamiseksi yhteistyössä Valviran ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.
Twitter-aikajanan näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.