Covid-19-pandemia ja perusoikeudet

Ihmisoikeuskeskus on avannut teemasivut koronaviruspandemiasta ja sen vaikutuksista perus- ja ihmisoikeuksiin.

Sivuilla on mm. linkkejä ja aineistoa viranomaisten päätöksenteosta, lainsäädäntömuutoksista, perusoikeuksista ja niiden rajoitusmahdollisuuksista. 

Sivuilla on tietoa vanhusten ja vammaisten henkilöiden oikeuksista sekä linkkejä sivuille, joilla yleistietoa viittomakielellä, selkokielellä ja saamen kielillä.

Sivustolle

koronavirus-kuva

Uutiset

YK; Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanoa käsittelevien Suomen määräaikaisraporttien tarkastelu vuonna 2021

18.9.2020
Suomen määräaikaisraporttien käsittely viivästyy YK:n komiteoissa COVID-19-pandemian vuoksi

EIT: Ihmisoikeustuomioistuimen koulusurmaa käsittelevä ratkaisu

18.9.2020
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on 17. syyskuuta 2020 antanut Suomea koskevan ratkaisun, jonka mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 artiklaa oikeudesta elämään on loukattu.

FRA: Raportti kansallisista ihmisoikeusinstituutioista julkaistu

3.9.2020
”Kansalliset ihmisoikeusinstituutiot ovat ihmisoikeuksien vartijoita. Liian usein ne eivät pysty täyttämään koko potentiaaliaan” sanoo Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) johtaja Michael O’Flaherty. ”Hallituksien ja eduskuntien tulisi vapauttaa kansalliset ihmisoikeusinstituutiot liiallisista rajoitteista, ja myöntää niille ne toimivallat ja resurssit, joita instituutiot tarvitsevat toimiakseen tavoitteidensa mukaan. On erityisen tärkeää, että kansalliset ihmisoikeusinstituutiot ovat vahvoja ja itsenäisiä perusoikeuksien vartijoita koronaviruskriisin aikana ja sen jälkeen, sillä koronaviruskriisi on johtanut usean oikeuden rajoittamiseen.”

Lausuntoja ja kannanottoja

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon palliatiivisen hoidon ja saattohoidon sääntelyn alustavasta luonnoksesta

16.9.2020
Ihmisoikeuskeskus lausui palliatiivisen hoidon ja saattohoidon sääntelyn alustavasta luonnoksesta elämän loppuvaiheen hoitoa, itsemääräämisoikeutta, saattohoitoa ja eutanasiaa koskevan lainsäädäntötarpeen asiantuntijatyöryhmän alatyöryhmänä toimivalle säädöstyöryhmälle.

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitealle Suomen hallituksen määräaikaisraportista

16.9.2020
Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon YK:n TSS-komitealle Suomen hallituksen määräaikaisraportin johdosta 31.8.2020. Lausunnossaan Ihmisoikeuskeskus käsittelee mm. yritysvastuukysymyksiä, alkuperäiskansojen oikeuksia, tasa-arvokysymyksiä sekä lasten, ikääntyneiden henkilöiden ja vammaisten henkilöiden oikeuksia.

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon ulkoministeriölle YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevasta sopimusluonnoksesta

9.9.2020
Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon YK:n ihmisoikeuksia monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa koskevasta uudesta sopimusluonnoksesta (Legally binding instrument to regulate, in international human rights law, the activities of transnational corporations and other business enterprises, second revised draft), jota käsitellään YK:n ihmisoikeusneuvoston alaisen hallitustenvälisen työryhmän kuudennessa istunnossa Genevessä 26.–30.10.2020.