Ajankohtaista vanhusten oikeuksista

Vanhuspalvelujen järjestäminen ja hankinta -koulutus 19.11.

23.10.2019
Ihmisoikeuskeskus järjestää tiistaina 19.11.2019 koulutuksen vanhuspalvelujen järjestämisestä ja hankinnasta yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Saamelaisvanhukset tarvitsevat palveluja omalla kielellään

22.10.2019
Ihmisoikeuskeskus muistuttaa saamen kielten viikolla saamelaisvanhusten oikeudesta saada palveluja omalla kielellään saamelaisten kotiseutualueella.

Vanhusten oikeudet -seminaarin puheenvuorot ja muu materiaali saatavilla nyt verkossa

11.10.2019
Ihmisoikeuskeskus järjesti torstaina 10.10.2019 eduskunnan Pikkuparlamentissa Vanhusten oikeudet -seminaarin. Tilaisuudessa käsiteltiin ikääntyneiden oikeuksia etenkin vanhuspalvelujen näkökulmasta.

Ajankohtaista vammaisten henkilöiden oikeuksista

Seminaari: Laitosasumisesta itsenäiseen elämään

31.10.2019
Ihmisoikeuskeskus ja Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta sekä Suomen vammaistutkimuksen seura (VATU) järjestävät yhteistyössä Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) kanssa seminaarin vammaisten henkilöiden itsenäisestä elämästä.

Kalle Könkkölä -symposiumissa pidetyt esitykset saatavilla nyt verkossa

28.10.2019
Ihmisoikeuskeskus järjesti yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa Kalle Könkkölä -symposiumin eduskunnan Pikkuparlamentissa 22.10.2019.

Kansainvälinen kuurojen viikko käynnissä – Ihmisoikeuskeskus muistuttaa vammaisyleissopimuksen velvoitteista

23.9.2019
YK:n julistamaa kansainvälistä viittomakielten päivää vietetään tänään 23.9.2019. Päivä aloittaa kansainvälisen kuurojen viikon.Uutiset

Selvityksen mukaan harvalla suurella suomalaisyrityksellä on selkeä prosessi ihmisoikeusriskien arviointia varten

7.11.2019
Selvä enemmistö Suomen suurimmista pörssiyrityksistä on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia liiketoiminnassaan. Vain 20 prosenttia tarkastelluista yrityksistä kertoo ryhtyneensä järjestelmällisemmin arvioimaan ihmisoikeusriskejä ja -vaikutuksia.

Suuri valiokunta antoi lausunnon oikeusvaltioperiaatteen lujittamisesta EU:ssa

6.11.2019
Eduskunnan suuri valiokunta antoi lausunnon oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen lujittamisesta sekä oikeusvaltiokysymyksistä Suomen EU-puheenjohtajakaudella.

EN - Suomen kehitettävä kaksikielisyyttään ja yhteistyötään saamelaisten kanssa

31.10.2019
Euroopan neuvoston vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen neuvoa-antava komitea julkaisi tänään raporttinsa ja antoi suosituksia Suomelle

Lausuntoja ja kannanottoja

Ihmisoikeuskeskus lausui YK:lle kidutuksen vastaisen sopimuksen täytäntöönpanon puutteista

2.7.2019
Ihmisoikeuskeskus on antanut lausunnon YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen täytäntöönpanoa valvovalle CAT-komitealle. Lausunto on tarkoitettu List of Issues Prior to Reporting-asiakirjan valmistelua varten osana Suomen määräaikaisraportointia.

Ihmisoikeuskeskus lausui YK:lle roolistaan SDG:n täytäntöönpanossa

4.4.2019
Lausunto käsitteli ihmisoikeuskasvatusta sekä vammaisten henkilöiden syrjintää.

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon YK:n TSS-sopimuksen täytäntöönpanon puutteista

14.1.2019
Suomen määräaikaisraportointi YK:lle on uudistunut KP- ja TSS-sopimusten osalta. Yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti IOK on antanut lausunnon List of Issues Prior to Reporting-asiakirjan valmistelua varten YK:n TSS-komitealle.