Uutiset

YK:n kidutuksen vastainen komitea: puutteet ihmisoikeusosaamisessa, viharikokset ja naisiin kohdistuva väkivalta huolestuttavat

Viharikosten ja maahanmuuttovastaisuuden merkittävä lisääntyminen yhteiskunnassa, naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyys ja yleinen ihmisoikeusosaamisen sekä lainsäädännön ihmisoikeusvaikutusten…

Selvitys: Antisemitismi lisääntynyt Suomessa viiden viime vuoden aikana

Kokemuksia ja näkemyksiä antisemitismistä Suomessa – Selvitys juutalaisiin kohdistuvasta syrjinnästä ja viharikollisuudesta -tutkimusraportin mukaan valtaosa itsensä juutalaisiksi määrittelevistä…

Euroopan neuvoston ihmisoikeuspäivä 28.5.

Euroopan neuvoston ihmisoikeuspäivä kokoaa yhteen kiinnostavimmat ja asiantuntevimmat puheenvuorot Euroopan neuvoston vaikutuksesta ihmisoikeuksiin Suomessa. Tilaisuus lähetetään suorana…

YK:n ihmisoikeuskomitea: Viharikokset lisääntyneet, hallitus ei puutu riittävästi vihapuheeseen

Viharikosten ja vihamotiivin tunnistaminen Suomessa rikosprosessissa sekä yleinen suhtautuminen vihapuheeseen ja viharikoksiin huolestuttaa ihmisoikeuskomiteaa. Naisiin kohdistuvaan väkivaltaan…

Jarna Petman Ihmisoikeuskeskuksen uudeksi johtajaksi

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on perustuslakivaliokuntaa kuultuaan nimittänyt Jarna Petmanin Ihmisoikeuskeskuksen uudeksi johtajaksi. Johtajan virkakausi alkaa 15.5.2024, ja se kestää…

EIT: Valtiolla velvollisuus päättää toimista ilmastonmuutoksen torjumiseksi

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) antoi tiistaina 9. huhtikuuta ratkaisunsa kolmessa valituksessa, jotka käsittelevät valtioiden vastuuta ilmastonmuutoksen vaikutuksista ihmisoikeuksien…

Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsenet nimetty toimikaudelle 2024–2028

Eduskunnan oikeusasiamies on asettanut uuden Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunnan seuraavalle nelivuotiskaudelle. Ihmisoikeusvaltuuskuntaan nimettiin 39 jäsentä kaudelle 2024–2028. Kautensa…

EN: Jo seitsemän sosiaalisten oikeuksien toteutumiseen liittyvää kanteluratkaisua odottaa Suomen kansallista täytäntöönpanoa

Suomi ei edelleenkään ole korjannut muun muassa sosiaaliturvan tasoon, omaishoitajien palkkioihin ja tukitoimiin, palveluasumisen asiakasmaksuihin eikä työelämän sääntelyyn liittyviä Euroopan…

Selvitys: Suomen päättäjien ja viranomaisten heikko ihmisoikeusosaaminen huolestuttaa asiantuntijoita

YK:n ihmisoikeussopimusten takaamien oikeuksien täytäntöönpanon esteet Suomessa liittyvät pääosin tietoisuuden ja osaamisen puutteisiin, poliittiseen valikointiin toteutettavissa oikeuksissa,…

Lausunto poikkeuslakiluonnoksesta välineellistetyn maahantulon torjumiseksi: kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet ovat osa Suomen perusoikeusjärjestelmää

Ihmisoikeuskeskus on antanut lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta, jossa ehdotetaan säädettäväksi laki väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. Keskus kiinnittää…

Ihmisoikeusvaltuuskunta päätti kautensa, jota leimasi pandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja oikeusvaltion kohtaamat haasteet

Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunta päättää järjestyksessään kolmannen kautensa maaliskuussa 2024. Ihmisoikeusvaltuuskunnan nelivuotiskauden (2020–2024) aikana toimintaympäristö muuttui…

Ihmisoikeuskeskus nosti esille saamelaisten oikeudet YK:n erityisraportoijan maavierailulla

”Suomen on puututtava saamelaisiin kohdistuneiden ihmisoikeusloukkausten jättämään perintöön”, toteaa YK:n erityisraportoija Fabian Salvioli (Special Rapporteur on the promotion of truth, justice,…

Saamelaiskäräjälain uudistaminen edistäisi saamelaisten itsemääräämisoikeutta

Ihmisoikeuskeskuksen saamelaiskäräjälain uudistusta taustoittava, vuonna 2022 julkaistu, tietopaketti on päivitetty. Julkaisu tarjoaa ajantasaista tietoa lakimuutoksesta, ja se perustuu joulukuussa…

Juhlaseminaarissa keskusteltiin perus- ja ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion suhteesta

Ihmisoikeuskeskuksen ja Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekunnan seminaari oikeusvaltiokysymyksistä täytti eduskunnan Pikkuparlamentin 26. helmikuuta. Perus- ja ihmisoikeudet –…

Katsaus: Ilmastonmuutoksesta on tullut maailmanlaajuinen ihmisoikeuskysymys

Ilmastonmuutos ihmisoikeuskysymyksenä – Katsaus kansainväliseen ja arktiseen toimintaympäristöön sekä saamelaisten ja muiden arktisten alkuperäiskansojen erityisasemaan -julkaisu tarkastelee…

Hakuilmoitus: Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsenten nimeäminen

Seuraava valtuuskunta asetetaan kaudelle 1.4.2024–31.3.2028. Hakuaika päättyy 19.2.2024. Ihmisoikeuskeskus ja sen ihmisoikeusvaltuuskunta yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa muodostavat Suomen…

CRPD-komitea: Koulutus tulee olla inklusiivista ja yhdenvertaista kaikilla kouluasteilla

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean (CRPD) yleiskommentti 4 käsittelee oikeutta inklusiiviseen koulutukseen. Inklusiivisuus edellyttää, että koulutusjärjestelmä on sellainen, että myös…

Toimita aineisto kidutuksen vastaisen CAT-sopimuksen määräaikaisraportointiin viimeistään 18.3.2024

Kansalaisjärjestöt, kansallinen ihmisoikeusinstituutio ja kansallinen valvontaelin voivat halutessaan toimittaa tietoja YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen (CAT-sopimus) määräaikaisraportin…

Ihmisoikeuskeskuksen johtajan virka haettavana

Ihmisoikeuskeskuksen johtajan tehtävänä on johtaa ja edustaa Ihmisoikeuskeskusta sekä ratkaista ne Ihmisoikeuskeskukselle kuuluvat asiat, jotka eivät eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain mukaan…

TSS-komitea: Hallituksen sosiaaliturvaa koskeva raportointi puutteellista

YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea (TSS-komitea) ei pysty arvioimaan Suomen sosiaaliturvan tilaa, sillä Suomen hallituksen antamat tiedot eivät ole riittäviä.…