Uutiset

Selvitys: Ihmisoikeusennakointi tarjoaa keinoja tunnistaa ihmisoikeuksien tulevaisuuden haasteita

Ihmisoikeuskeskuksen selvitys ihmisoikeusennakoinnista kartoittaa ihmisoikeusennakoinnin kenttää ja tarjoaa työkaluja ihmisoikeustoimijoiden ennakointivalmiuksien ja muutosjoustavuuden kehittämiseksi.…

Katsaus: Nuorten ääni vahvemmin esille ihmisoikeuskeskustelussa

Ihmisoikeuskeskuksen Nuorten asiantuntijoiden ohjelman ensimmäinen kausi vahvisti nuorten ääntä perus- ja ihmisoikeuskysymyksissä. Nuorten asiantuntijoiden ohjelman ensimmäisen kauden (1.2.-31.7.2023)…

Julkistustilaisuus: Selvitys ihmisoikeusennakoinnista ja resilienssistä yhteiskunnan murrosaikana 23.11.2023

Kuinka ihmisoikeuksien tulevaisuuksia ennakoidaan? Miten maailman megatrendit vaikuttavat ihmisoikeuksiin? Kuinka ennakointi auttaa ihmisoikeustoimijoiden työtä ja vahvistaa ihmisoikeustoimijoiden…

Ihmisoikeusvaltuuskunta keskusteli ratkaisuista syrjäytymisen ja vihapuheen torjumiseksi

Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunta kokoontui 25. syyskuuta retriittiin keskustelemaan ajankohtaisista perus- ja ihmisoikeuskysymyksistä Hanasaareen. Valtuuskunta keskusteli syrjäytymiseen…

Ihmisoikeuskeskus kiinnitti vuoden 2022 toiminnassaan erityistä huomiota kansainvälisten valvontaelinten päätösten kansallisen täytäntöönpanon tehostamiseen

Vuonna 2022 Ihmisoikeuskeskus vahvisti tietopohjaa perus- ja ihmisoikeuksien tilasta Suomessa sekä kehitti systemaattista perus- ja ihmisoikeuksien kansallista seurantaa. Keskus julkaisi myös laajan…

Seminaari: Oikeus tulla toimeen – Sosiaaliturva ihmisoikeutena Suomessa 17.10.2023

Oikeus tulla toimeen – Sosiaaliturva ihmisoikeutena Suomessa -seminaarissa pureudutaan sosiaaliturvan tulevaisuuteen ja julkisen vallan työtä ohjaaviin ihmisoikeusvelvoitteisiin.

Suomen valvontaelimiltä saamat ratkaisut ja suositukset otettava huomioon nykyistä paremmin myös yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisessä

Hallitus valmistelee parhaillaan tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä. Ihmisoikeuskeskus antoi tiistaina 8. elokuuta tiedonantoa valmistelevalla työryhmälle…

Istanbulin osapuolten komitea antoi väliarvion sopimuksen toimeenpanosta Suomessa

Istanbulin sopimuksen (eli Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta) osapuolten komitea antoi Suomelle tammikuussa 2020…

Kansalaisinfossa keskusteltiin Ukrainan sodasta, jälleenrakennuksesta ja ihmisoikeuksista

Keskiviikkona 7. kesäkuuta Ihmisoikeuskeskus järjesti Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa yhteistyössä Oikeusvaltiokeskuksen ja Diakonissalaitoksen kanssa tilaisuuden Ukrainan sodasta,…

YK:n lapsen oikeuksien komitea antoi Suomelle suosituksia

YK:n lapsen oikeuksien komitea (Committee on the Rights of the Child, CRC) antoi 2.6.2023 suosituksia Suomelle sopimuksen täytäntöönpanosta lasten oikeuksien edistämiseksi osana YK:n lapsen oikeuksien…

Nuorten ihmisoikeustapahtumassa osallistujat toivoivat päättäjiltä vastuunkantoa yhdenvertaisuuden, hyvinvoinnin ja ilmaston turvaamiseksi

Ihmisoikeuskeskuksen Nuorten asiantuntijoiden ohjelma järjesti 25. toukokuuta nuorten ihmisoikeustapahtuman keskustakirjasto Oodissa. Tapahtumaan kutsuttiin nuoria aikuisia eri taustoista ja…

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut hakija olisi vaarassa joutua kidutetuksi kotimaassaan, YK:n komitea totesi Suomelle

YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen (YK:n Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus) mukaan ketään ei saa palauttaa maahan, jos on…

Ukrainan sota, jälleenrakennus ja ihmisoikeudet -keskustelu 7.6.2023

Ukrainan ihmisoikeusvaltuutettu Dmytro Lubinets saapuu Suomeen kesäkuussa. Hänen vierailunsa yhteydessä Diakonissalaitos, Ihmisoikeuskeskus ja Oikeusvaltiokeskus järjestävät paneelikeskustelun, jossa…

Ihmisoikeuskeskuksessa kaksi nuoremman asiantuntijan määräaikaista virkaa haettavana - Nuorten asiantuntijoiden ohjelman toinen kausi alkaa

Ihmisoikeuskeskuksessa on käynnistetty uransa alkuvaiheessa olevien nuorten asiantuntijoiden ohjelma. Nuorten asiantuntijoiden ohjelma tarjoaa mahdollisuuden perehtyä Ihmisoikeuskeskuksen toimintaan…

Perus- ja ihmisoikeuksien edistämistä tehostettava – sopimusvalvontaelinten suositukset paremmin käyttöön teemakoosteiden avulla

Suomi on sitoutunut kahdeksaan YK:n ihmisoikeussopimukseen ja kahdeksaan Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen. Sopimusvalvontaelimet (jäljempänä komiteat) tarkastelevat määräajoin sopimusten…

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan kielto kerätä ja käyttää henkilötietoja ilman henkilön suostumusta ei loukannut uskonnonvapautta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) antoi 9. toukokuuta 2023 Suomea koskevan tuomion henkilötietojen käsittelyä koskevassa asiassa. Suomi ei loukannut Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (EIS)…

Euroopan neuvoston ihmisoikeuspäivä on uusi vuorovaikutteinen keskustelunavaus ihmisoikeuksista, demokratiasta ja oikeusvaltiosta

Turussa järjestettiin 4. toukokuuta ensimmäinen Euroopan neuvoston ihmisoikeuspäivä, joka kokosi yhteen viranomaisia, asiantuntijoita, tutkijoita ja nuoria vaihtamaan ajatuksia ja ideoita…

Euroopan neuvoston apulaispääsihteeri Berge keskusteli kansalaisjärjestöjen kanssa Suomen ajankohtaisista ihmisoikeuskysymyksistä

Euroopan neuvoston apulaispääsihteeri Bjørn Berge vieraili Suomessa 3.–4. toukokuuta ja osallistui Euroopan neuvoston ihmisoikeuspäivään Turussa torstaina 4. toukokuuta. Ihmisoikeuspäivä on osa…

Suomessa voimaan uusi ihmisoikeussopimus, joka suojaa tahdonvastaiselta katoamiselta

Uusi YK:n ihmisoikeussopimus tuli voimaan Suomessa 23. huhtikuuta. Kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehty kansainvälinen yleissopimus on yksi yhdeksästä YK:n…

Lausunto: Ihmisoikeuskeskus antoi lisätietoja YK:n lapsen oikeuksien komitealle

Ihmisoikeuskeskus antoi lisälausunnon YK:n lapsen oikeuksien komitealle mm. lapsiin kohdistuvasta väkivallasta ja lasten oikeudesta riittäviin mielenterveyspalveluihin.