Vanhusten oikeudet

Vanhusten oikeudet

Ikäihmisten oikeuksien turvaaminen on tärkeä osa perus- ja ihmisoikeuksien suojaamista, valvontaa ja edistämistä. Iäkkäillä ihmisillä on oikeus osallisuuteen, arvokkaaseen elämään ja riittäviin palveluihin. Vanhalla ihmisellä on samat perus- ja ihmisoikeudet kuin nuorellakin, mutta käytännössä oikeuksien toteutuminen usein heikkenee iän karttuessa.

Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta ikäihminen on itse oikeuksiensa subjekti, ei pelkästään tekemisen kohde. Ikäihmisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta ja edistämisen kehittämisestä tarvitaan yhä lisää tietoa ja samalla jo olemassa olevaa tietoa on koottava yhteen.

 

Eduskunnan myöntämä lisärahoitus vuodelle 2019

Eduskunta on myöntänyt oikeusasiamiehen kanslian (ml. Ihmisoikeuskeskus) vuoden 2019 toimintamenojen määrärahoihin 250 000 euroa käytettäväksi ikäihmisten oikeuksien toteutumisen valvontaan ja edistämiseen. Vuoden 2019 tammikuussa on lisätalousarviossa myönnetty vielä 350 000 euroa samaan tarkoitukseen. Määräraha jaetaan eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian ja sen yhteydessä toimivan toiminnallisesti itsenäisen Ihmisoikeuskeskuksen kesken.

 

Ihmisoikeuskeskuksen toiminta 2019

Uusina määräaikaisina asiantuntijointa Ihmisoikeuskeskuksessa työskentelevät ikäihmisten oikeuksien edistämistehtävissä Sanna Ahola 3-12/2019 sekä viestintä- ja vaikuttamistehtävissä Susan Villa 4-12/2019.

Lisämäärärahaa käytetään myös ulkopuolisten asiantuntijoiden palkkioihin, tarkastusmatkoihin, selvityksiin, koulutukseen, tiedotukseen ja viestintään sekä tilaisuuksiin.

 

Oikeusasiamiehen toiminta 2019

Oikeusasiamiehen kansliassa on jo ennestään ollut yksi vakituinen pääesittelijä vanhusten oikeuksien valvontatehtävissä.

Vuodelle 2019 annetun lisärahoituksen turvin kansliassa työskentelee tämän lisäksi kolme määräaikaista esittelijää vanhusten oikeuksien toteutumiseen liittyvissä tehtävissä. Lue lisää oikeusasiamiehen verkkosivuilta.