Ikääntyneiden oikeudet

Koristekuva, vihreä viiva.

Vanhusten oikeuksien turvaaminen on tärkeä osa perus- ja ihmisoikeuksien suojaamista, valvontaa ja edistämistä. Iäkkäillä ihmisillä on oikeus osallisuuteen, arvokkaaseen elämään ja riittäviin palveluihin. Vanhuksella on samat perus- ja ihmisoikeudet kuin muillakin, vaikka käytännössä oikeuksien toteutuminen usein heikkenee iän karttuessa.

Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta ikäihminen on itse oikeuksiensa haltija, ei pelkästään toimintojen kohde. Ikääntyneitä ei myöskään pidä nähdä yhtenäisenä ryhmänä, vaan jokainen heistä on taustaltaan, elämäntilanteeltaan ja ominaisuuksiltaan omanlaisensa. Ikääntyneiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta ja niiden tehokkaammasta edistämisestä tarvitaan yhä lisää tietoa. Samalla jo olemassa olevaa tietoa on hyödynnettävä entistä paremmin päätöksenteon tukena.

Ihmisoikeuskeskus edistää ikääntyneiden oikeuksien toteutumista

Ihmisoikeuskeskuksen työn tavoitteena on vahvistaa oikeudellista näkökulmaa vanhuksiin liittyvässä toiminnassa ja päätöksenteossa sekä myös laajemmin asenteissa.

Iäkkäiden henkilöiden tilanteen kartoittamiseksi Ihmisoikeuskeskus tapaa keskeisiä alan järjestöjä sekä muita toimijoita laajasti, ja kohdentaa omaa toimintaansa esille nouseviin epäkohtiin. Osana vanhusten oikeuksien edistämistyötään Ihmisoikeuskeskus muun muassa julkaisee aiheeseen keskittyviä selvityksiä ja temaattisia katsauksia sekä vaikuttaa vanhusten oikeuksiin liittyvään päätöksentekoon sekä lainsäädäntöön.

Yhteistyö eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa

Ihmisoikeuskeskus tekee vanhusten oikeuksien edistämisessä tiivistä yhteistyötä eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa. Oikeusasiamiehen tehtäviin kuuluu vanhusten oikeuksiin liittyvä laillisuusvalvonta. Oikeusasiamiehen toiminnassa on muun muassa tehostettu vanhusten oikeuksien toteutumisen valvontaa esimerkiksi ympärivuorokautista hoivaa tarjoavissa asumispalveluyksiköissä ja laitoksissa. 

Lue vanhusten oikeuksista eduskunnan oikeusasiamiehen verkkosivuilla  

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Kuvat: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Musiikki: Isaac Albéniz, Granada / Osmo Palmu, kitara