Vanhusten oikeudet

Ajankohtaista vanhusten oikeuksista

Ihmisoikeuskeskus edisti vanhusten oikeuksia monin tavoin vuonna 2019

4.5.2020
Ihmisoikeuskeskuksen työssä vanhusten oikeuksien osalta painottuivat viime vuonna etenkin sidosryhmätyön kehittäminen ja tiedon tuottaminen ikääntyneiden oikeuksista.

Vanhuspalvelujen järjestäminen ja hankinta -koulutuksen esitykset saatavilla verkossa

22.11.2019
Ihmisoikeuskeskus järjesti yhteistyössä THL:n kanssa koulutuksen vanhuspalvelujen järjestämisestä ja hankinnasta 19.11. Päivän puheenvuorojen materiaalit ovat nyt luettavissa nettisivuillamme.

Vanhuspalvelujen järjestäminen ja hankinta -koulutus 19.11.

23.10.2019
Ihmisoikeuskeskus järjestää tiistaina 19.11.2019 koulutuksen vanhuspalvelujen järjestämisestä ja hankinnasta yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Vanhusten oikeuksien turvaaminen on tärkeä osa perus- ja ihmisoikeuksien suojaamista, valvontaa ja edistämistä. Iäkkäillä ihmisillä on oikeus osallisuuteen, arvokkaaseen elämään ja riittäviin palveluihin. Vanhuksella on samat perus- ja ihmisoikeudet kuin nuorellakin, vaikka käytännössä oikeuksien toteutuminen usein heikkenee iän karttuessa.

Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta ikäihminen on itse oikeuksiensa haltija, ei pelkästään toimintojen kohde. Vanhuksia ei myöskään pidä nähdä yhtenäisenä ryhmänä, vaan jokainen heistä on taustaltaan, elämäntilanteeltaan ja ominaisuuksiltaan omanlaisensa. Vanhusten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta ja niiden tehokkaammasta edistämisestä tarvitaan yhä lisää tietoa. Samalla jo olemassa olevaa tietoa on hyödynnettävä entistä paremmin päätöksenteon tukena.

 

Ihmisoikeuskeskus edistää vanhusten oikeuksien toteutumista

Ihmisoikeuskeskuksessa alkoi keväällä 2019 työ vanhusten oikeuksien edistämiseksi omana painopistealueenaan. Tavoitteena on vahvistaa oikeudellista näkökulmaa vanhuksiin liittyvässä toiminnassa ja päätöksenteossa sekä myös laajemmin asenteissa.

Iäkkäiden henkilöiden tilanteen kartoittamiseksi Ihmisoikeuskeskus tapaa keskeisiä alan järjestöjä sekä muita toimijoita laajasti, ja kohdentaa omaa toimintaansa esille nouseviin epäkohtiin. Osana vanhusten oikeuksien edistämistyötään Ihmisoikeuskeskus muun muassa julkaisee aiheeseen keskittyviä selvityksiä ja temaattisia katsauksia sekä vaikuttaa vanhusten oikeuksiin liittyvään päätöksentekoon sekä lainsäädäntöön.

 

Yhteistyö eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa

Ihmisoikeuskeskus tekee vanhusten oikeuksien edistämisessä tiivistä yhteistyötä eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa. Oikeusasiamiehen tehtäviin kuuluu vanhusten oikeuksiin liittyvä laillisuusvalvonta. Oikeusasiamiehen toiminnassa on muun muassa tehostettu vanhusten oikeuksien toteutumisen valvontaa esimerkiksi ympärivuorokautista hoivaa tarjoavissa asumispalveluyksiköissä ja laitoksissa. 

Vanhusten oikeuksista eduskunnan oikeusasiamiehen verkkosivuilla  

 

Yhteystiedot:

Sanna Ahola, asiantuntija

sanna.ahola@ihmisoikeuskeskus.fi

Susan Villa, asiantuntija

susan.villa@ihmisoikeuskeskus.fi