YK- Kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehty kansainvälinen yleissopimus

Päivitetty 26.4.2023

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance

Suomen osalta voimaan 23.4.2023 (SopS 21/2023).

Täytäntöönpanoa valvoo tahdonvastaisia katoamisia käsittelevä komitea (CED).

Raportointivelvollisuus (29 artikla): Suomen on annettava ensimmäinen raporttinsa kaksi vuotta sopimukseen liittymisen jälkeen.

Sopimuksen tavoite

Yleissopimuksen tavoitteena on estää tahdonvastaisia katoamisia ja torjua tahdonvastaisen katoamisrikoksen rankaisemattomuutta. Yleissopimus velvoittaa sopimuspuolen varmistamaan, että tahdonvastainen katoaminen on sen rikosoikeuden mukaan rangaistava teko.

Suomen tekemä varauma

Suomi on tehnyt sopimukseen varauman painottaen adoption edellytysten ennakkovalvontaa lapsen edun vuoksi ja suhtautuen siten varauksellisesti erilliseen adoption kumoamista koskevaan menettelyyn mutta tunnustaen kuitenkin mahdollisuuden tarkastella adoptiota poikkeustapauksissa uudelleen, Suomi ei katso olevansa yleissopimuksen 25 artiklan 4 kohdan määräysten sitoma siltä osin kuin kyse on mainitun artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen lasten adoption kumoamisesta.

Suomen antamat selitykset

Suomi on antanut yleissopimuksen 31 artiklan 1 kohdan mukaisen selityksen siitä, että komitealla on toimivalta ottaa vastaan ja käsitellä valituksia  yksityishenkilöiltä. 

Suomi on antanut yleissopimuksen 32 artiklan mukaisen selityksen, siitä, että komitealla on toimivalta ottaa vastaan ja käsitellä valtiovalituksia.

Määräaikaisraportointi

Suomi antaa ensimmäisen määräaikaisraporttinsa vuonna 2025 (kaksi vuotta sopimukseen liittymisen jälkeen).  Tämän jälkeen raportoidaan komitean määrittämänä ajankohtana.