Laskutusohjeet

Verkkolaskut

Ihmisoikeuskeskukselle osoitetut laskut toimitetaan lähtökohtaisesti aina verkkolaskuina. Edellytämme Eurooppa-normin mukaisia verkkolaskuja.

Organisaatio                                Eduskunta
Y-tunnus                                       0245977-1
OVT-tunnus                                 003702459771
Välittäjä                                         Posti Messaging Oy
Välittäjätunnus                          FI28768767
Peppol-osoite                             0216:003702459771

Verkkolaskulla tulee näkyä myös tilaajan tiedot

Eduskunta / Ihmisoikeuskeskus/tilauksen tehnyt henkilö
Eduskuntakatu 4
00102 Eduskunta

Mikäli teillä ei ole järjestelmää, jolla tuottaa verkkolaskuja, voitte käyttää verkkolaskujen luomiseen ja lähettämiseen maksutonta Handi-palvelun toimittajaportaalia tai Basware Portal -palvelua.

Ohjeet verkkolaskun laatimiseen ja toimittajaportaalin käyttöön löytyvät Valtiokonttorin sivuilta osoitteesta https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/julkishallinnon-palvelut/valtion-konsernipalvelut/laheta-lasku-valtiolle/.

Mikäli haluatte rekisteröityä Handin toimittajaportaalin käyttäjäksi, pyydämme teitä ilmoittamaan portaalin käyttäjän nimen ja sähköpostiosoitteen osoitteeseen taloushallinto@eduskunta.fi.

Vastaanotamme verkkolaskujen mukana myös sähköisessä muodossa olevia laskuihin liittyviä liitteitä. Liitteet on toimitettava pdf-tiedostomuodossa.

Paperilaskut

Mikäli verkkolasku ei ole mahdollinen, niin paperilasku toimitetaan osoitteeseen

Eduskunta / Ihmisoikeuskeskus/tilauksen tehnyt henkilö
PL 98828
01051 LASKUT

Myös itse paperilaskun etusivulla tulee olla yllä mainittu osoite, muuten lasku palautuu lähettäjälle.

Ostolaskujen skannaukseen ei saa lähettää muuta materiaalia kuin laskuja ja niiden liitteitä. Muu posti, esim. tilausvahvistukset, lähetetään tilauksen tehneen yksikön osoitteeseen.

Laskujen viitetiedot

Ostolaskujen käsittelyn nopeuttamiseksi pyydämme mainitsemaan tilaajan nimen tai muun yksilöintitunnuksen, jos eduskunta on sen tilauksessaan ilmoittanut.

Salassa pidettävät tiedot

Ostolaskuihin ei merkitä salassa pidettäviä tietoja. Ne toimitetaan tilaajalle aina erillisenä liitteenä, joka on varustettu ”salassa pidettävä” -merkinnällä.

Yel-todistus

Yksityiset elinkeinonharjoittajat toimittavat ensimmäisen laskun liitteenä ja tämän jälkeen vuosittain YEL-todistuksen.

Yhteystiedot

Lisätietoja: minna.orkokari@ihmisoikeuskeskus.fi