Yhteystiedot


Ihmisoikeuskeskus / Människorättscentret / Human Rights Centre
 

Arkadiankatu 3
00102 Eduskunta

kartta
 

(09)*4321 (eduskunnan vaihde)
info@ihmisoikeuskeskus.fi

etunimi.sukunimi(at)ihmisoikeuskeskus.fi

 

Keskus ei käsittele kanteluja eikä muita yksittäistapauksia.


Henkilöstö


 

Johtaja

Sirpa Rautio

 • Ihmisoikeusvaltuuskunnan puheenjohtaja
 • Euroopan perusoikeusviraston (FRA) hallintoneuvoston puheenjohtaja
 • Oikeusvaltio
 • Perus- ja ihmisoikeudet

 

Asiantuntijat

Sanna Ahola

 • Vanhusten oikeudet
 • Vammaisten henkilöiden oikeudet
 • Sosiaaliset oikeudet

Mikko Joronen

 • Vammaisten henkilöiden oikeudet
 • Yhdenvertaisuus
 • Tutkimukset ja selvitykset
 • Vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK)

Kristiina Kouros 

Tehtäväkierrossa eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa 1.6.-29.2.2020


Leena Leikas

 • johtajan sijainen 
 • Ihmisoikeusvaltuuskunnan sihteeri
 • ENNHRI:n oikeudellisen työryhmän puheenjohtaja
 • Seuranta ja raportointi
 • Vähemmistöt ja vähemmistökielet, alkuperäiskansat

Susan Villa

 • Vanhusten oikeudet
 • Yritykset ja ihmisoikeudet
 • Viestintä ja vaikuttamistyö

 

Assistentti

Katariina Huhta

 • tilaisuudet ja tapahtumat 
 • laskutus ja hankinnat