Yhteystiedot


Ihmisoikeuskeskus / Människorättscentret / Human Rights Centre
 

Arkadiankatu 3
00102 Eduskunta

kartta
 

(09)*4321 (eduskunnan vaihde)
info@ihmisoikeuskeskus.fi

etunimi.sukunimi(at)ihmisoikeuskeskus.fi

 

Keskus ei käsittele kanteluja eikä muita yksittäistapauksia.


Henkilöstö


 

Johtaja

Sirpa Rautio

 • Ihmisoikeuskeskuksen johtaja
 • Ihmisoikeusvaltuuskunnan puheenjohtaja
 • Euroopan perusoikeusviraston (FRA) hallintoneuvoston puheenjohtaja

 

Asiantuntijat

Sanna Ahola

 • Vanhusten oikeudet
 • Vammaisten oikeudet
 • Sosiaaliset oikeudet

Mikko Joronen

 • Vammaisten henkilöiden oikeudet

 


Kristiina Kouros 

Tehtäväkierrossa eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa 1.6.-31.12.2019


Leena Leikas

 • Seuranta, raportointi ja viestintä
 • Ihmisoikeusvaltuuskunnan sihteeri
 • Euroopan kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden verkoston (ENNHRI) oikeudellisen työryhmän puheenjohtaja
 • Ihmisoikeuskeskuksen johtajan sijainen 

Susan Villa

 • Vanhusten oikeudet
 • Yritykset ja ihmisoikeudet
 • Viestintä ja vaikuttamistyö

 

Assistentti

Katariina Huhta

 • tilaisuudet ja tapahtumat 
 • laskutus ja hankinnat