Sosiaalisen median kanavien ylläpito Ihmisoikeuskeskuksessa

Ihmisoikeuskeskus käyttää sosiaalisen median kanavia tiedonvälitykseen. Jaamme sosiaalisessa mediassa muun muassa tiedotteita, lausuntoja, raportteja sekä tietoa valmisteilla olevista asioista ja tapahtumista.

Kunnioitamme ilmaisunvapautta. Tarvittaessa moderoimme keskusteluja sosiaalisen median kanavissamme sekä poistamme lainvastaiset, ihmisarvoa loukkaavat ja epäasialliset viestit. Jos käyttäjä rikkoo näitä periaatteita tai toimii muuten häiritsevästi, voimme rajoittaa hänen kommentointimahdollisuuttaan.

Keskus ei käsittele kanteluja eikä muitakaan yksittäistapauksia, jotka kuuluvat ylimpien laillisuusvalvojien toimivaltaan.

Ihmisoikeuskeskus sosiaalisen median kanavissa:

 X (Twitter) | Facebook | YouTube | Instagram (Nuorten asiantuntijoiden ohjelma)