Miksi perus- ja ihmisoikeuksia on hyvä ymmärtää?

På Svenska     In English

Kun keskustelu ihmisoikeuksista lisääntyy, kasvaa tiedon tarve perus- ja ihmisoikeusjärjestelmästä. Luentosarjan ensimmäisessä osassa johdatetaan katsoja muun muassa perus- ja ihmisoikeuksien käsitteisiin, toteutumiseen, seurantaan ja valvontaan. Alla koko luento (1 h 3 min), täällä luento osissa sekä 9 min. johdantovideo "Mitä ihmisoikeudet ovat?". Ihmisoikeuskasvatus on tärkeää oikeuksien toteutumisen kannalta.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Ihmisoikeuksiin vedotaan monissa tilanteissa: joskus puolesta ja vastaan perustellessa jopa samaa asiaa. Keskusteluun kaivataan tosiasioihin perustuvaa tietoa, jota luentosarja tarjoaa. Tuomas Ojanen nostaa haastattelussaan esiin, että huonot ajat ovat usein ihmisoikeuksien koetinkiviä.

Ilman perus- ja ihmisoikeuksia yhteiskuntamme olisi hyvin toisenlainen. Silti niitä helposti pidetään itsestään selvinä. Historiallisesti perus- ja ihmisoikeudet kehittyivät suojaamaan ihmisiä valtiovallan mielivallalta ja väärinkäytöltä. Suomessa perustuslaki turvaa ihmisoikeudet, niistä käytetään nimitystä perusoikeudet.

Perus- ja ihmisoikeudet ovat oikeutta, arvoja, arkipäivää ja politiikkaa. Niiden ytimessä on sopimuksista riippumaton ihmisarvo.

Perusoikeusnormeja esitellään johdantoluennossa. Kyse on Suomen perustuslain pykälistä, jotka turvaavat muun muassa yhdenvertaisuutta, sananvapautta, kokoontumis- ja yhdistymisvapautta, uskonnon ja omantunnon vapautta sekä oikeusturvaa. Täältä löydät pedagogisia ideoita esimerkiksi sananvapauden käsittelyyn.

Perus- ja ihmisoikeudet syntyvät kolmen tason kautta: yleismaailmallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Ihmisoikeusperiaatteita ovat läpinäkyvyys, osallistavuus ja yhdenvertaisuus, joiden tulisi olla läsnä kaikissa ihmisoikeushankkeissa. Viime kädessä vastuu perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa on valtiolla, arjessa niitä kuitenkin toteuttavat esimerkiksi yksittäiset viranhaltijat: sairaanhoitajat, poliisit ja opettajat.

Kristiina Kouros nostaa luentosarjassa esiin, että

”Meillä itse kullakin on mielipiteitä siitä, mitä ihmisoikeudet ovat. Ihmisoikeuksiin vedotaankin paljon poliittisessa puheessa ja tämä saattaa kuulostaa tulkinnalta, vaikka tämä puhe ei ole ihmisoikeuksien virallista tulkintaa.”

Hän jatkaa, että mielipiteet eivät ole paha asia ja jokaisella on niihin oikeus. Usein ihmisoikeudet ovatkin kehittyneet sen kautta, että ihmiset osallistuvat ihmisoikeuksien merkityksen pohtimiseen ja tuovat esiin epäkohtia.

Ensimmäisellä luennolla opit ymmärtämään, mikä erottaa oikeudellisen näkökulman ja mielipiteen. Saat apua peruslähtökohtien ymmärtämiseen siitä, millainen järjestelmä ihmisoikeuksista puhuttaessa on kyseessä. Opit myös keskeisiä käsitteitä ja niiden eroja, kuten mitä eroa on julistuksella ja sopimuksella, ja mitä ovat ihmisoikeus- ja perusoikeusnormit.

Koristekuva.
Nettikeskusteluissa tietopohja voi jäädä ohueksi.

Ihmisoikeuskasvatuksen merkitys

Perus- ja ihmisoikeusjärjestelmän ymmärtäminen on tärkeää oikeuksien toteutumisen kannalta. Ihmisoikeuskasvatus tukee ihmisoikeuksien tosiasiallista toteutumista, sillä oikeus voi olla tehokas vain, jos sen olemassaolosta tiedetään. Jokaisen on hyödyllistä ymmärtää perus- ja ihmisoikeuksista sekä itsensä että yhteisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

YK:n ihmisoikeuskasvatuksen julistuksen (2011) perustalta ihmisoikeuskasvatus on opettavan, oppijan ja koko yhteisön ihmisoikeuksien edistämistä. Ihmisoikeuskasvatus tarjoaa tietoja, taitoja ja asenteita ihmisoikeuskulttuurin rakentamiseen. Ihmisoikeuskasvatus keskittyy opetuksen laatuun. Laadulla tarkoitetaan opetusta ihmisoikeuksista, ihmisoikeuksien kautta ja ihmisoikeuksien vuoksi. Jokaisella tulee olla oikeus saada tietoa oikeuksistaan eli toisin sanoen jokaisella on oikeus ihmisoikeuskasvatukseen.

Ihmisoikeuksia ei tule opettaa valmiina projektina tai maailmanjärjestyksenä. Sen sijaan niitä on syytä tarkastella kriittisissä konteksteissa, joissa tosiasiat tunnistetaan. Jotta voidaan käydä asianmukaista keskustelua, tarvitaan tietoon perustuvaa ihmisoikeuskasvatusta. Opiskelemalla ihmisoikeusjärjestelmästä, voit muodostaa oman harkitun mielipiteesi aiheesta.

Koristekuva.
Muodosta harkittu näkemys opiskelemalla asiantuntijoiden johdatuksella.