Valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta

Suomen hallitus antaa kerran vaalikaudessa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle selvityksen Suomen ihmisoikeuspolitiikasta. Viimeisin selonteko on annettu 2021.

Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2021

Ihmisoikeusselonteko linjaa valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeustoimintaa kotimaassa ja kansainvälisesti.

Selonteko perustuu hallitusohjelmaan ja on kiinteässä yhteydessä valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaan. Selonteko ei käsittele tyhjentävästi kansallisia perusoikeuskysymyksiä ja -toimintaa. Se viittaa muiden valtioneuvoston selontekojen ja politiikkaohjelmien kirjauksiin sekä täydentää valtioneuvoston toimintalinjauksia perus- ja ihmisoikeuslähtöisesti.

Selonteossa käsitellään rinnakkain ja toisiinsa liittyen kansainvälisiä ihmisoikeuskysymyksiä sekä EU-tason ja kansallisen tason perus- ja ihmisoikeuspolitiikkaa.

Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko 2021 (PDF)