Valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta

Suomen hallitus antaa kerran vaalikaudessa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle selvityksen Suomen ihmisoikeuspolitiikasta. Viimeisin selonteko on annettu 2014.

Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014

Ihmisoikeusselonteko linjaa valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeustoimintaa kotimaassa ja kansainvälisesti.

Selonteko pohjautuu arvioihin aiempien ihmisoikeusselontekojen (2004 ja 2009) ja -selvitysten (1998 ja 2000) sekä vuosien 2012–2013 kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman toimeenpanosta. Siinä otetaan huomioon kansainvälisen ja kansallisen toimintaympäristön keskeiset muutokset.

Selontekoon sisältyy kansainvälistä toimintaa koskevien linjausten ohella arvio vuosien 2012–2013 kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman toimeenpanosta.

Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014 (PDF)