YK:n yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (UPR)

YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (UPR)

Yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (Universal Periodic Review, UPR) käydään jokaisen YK:n jäsenvaltion osalta neljän ja puolen vuoden välein YK:n ihmisoikeusneuvoston alaisuudessa Genevessä.

Tarkastelun aikana toiset YK:n jäsenvaltiot voivat antaa käsittelyn kohteena olevalle jäsenmaalle suosituksia ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi sekä esittää kysymyksiä kyseisen maan ihmisoikeustilanteesta.

Kyseessä on valtioiden välinen vertaistarkastelumekanismi, eikä sitä voi verrata YK:n sopimusvalvontaelinten tekemään valvontaan. Tarkastelu pohjautuu valtion omaan kansalliseen raporttiin, YK:n ihmisoikeusmekanismeilta saatuihin tietoihin sekä kansallisen ihmisoikeusinstituution, kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden raportteihin.

Tarkastelun kohteena oleva valtio voi joko hyväksyä (accept), osittain hyväksyä (partially accept) suositukset tai ottaa ne tiedoksi (note).

Ulkoministeriö koordinoi Suomen kansallisen raportin laatimisen sekä valmistautumisen Suomen tarkasteluun.

Ulkoministeriön UPR-sivusto

YK:n UPR-sivusto

UPR-infon kattava sivusto raporteista, suosituksista, osallistumismahdollisuuksista ja koulutuksista

Kaikki aikaisemmat UPR-asiakirjat Suomen tarkastelusta (YK:N ihmisoikeusneuvoston sivu)

Lue lisää alasivuilta prosessista yleisesti, osallistumismahdollisuuksista ja aikatauluista.