Ihmisoikeuskeskuksen seuranta- ja raportointityö

På Svenska     In English

Miten Ihmisoikeuskeskus seuraa ihmisoikeuksien toteutumista?

 • kartoittamalla seurantatarpeet sekä luotettavat ja riippumattomat tiedonlähteet
 • seuraamalla säännönmukaisesti valittuja teemoja ja tiedonlähteitä
 • toteuttamalla omia selvityksiä ja raportteja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta ja mahdollisista ongelmakohdista ja rakenteiden muutostarpeista

Mitä Ihmisoikeuskeskus tekee seurantatiedolla?

 • Seurantatieto tukee strategista suunnittelua ja auttaa priorisoidaan edistämistoimenpiteitä.
 • Seurantatieto antaa perustan toimenpiteille (aloitteet, lausunnot, ml. määräaikaisraportointi) perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen edistämiseksi.
 • Seurantatiedon avulla arvioidaan eri toimijoiden toimenpiteiden ja politiikkatoimien sekä toimenpideohjelmien vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiselle.

Miten Ihmisoikeuskeskus käyttää seurantatietoa perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi?

 • osallistumalla kansainväliseen määräaikaisraportointiin ja kansalliseen PIO-työhön tuottamalla riippumatonta ja puolueetonta tietoa lainkäyttö- ja valvontaelimille, lainsäädäntötyön tueksi ja PIO-keskusteluun yleisesti
 • lisäämällä tietoisuutta eri lainkäyttö- ja valvontaelinten Suomelle antamien suositusten ja ratkaisujen sisällöstä ja kansallisesta täytäntöönpanosta
 • osallistamalla kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä PIO-työhön.
 • kouluttamalla yhteiskunnan toimijoita perus- ja ihmisoikeuksista.
 • tiedottamalla ajankohtaisista PIO-teemoista, seurannan prosesseista ja sisällöstä kohdennetusti.