Järjestöt

Useat Suomessa toimivat järjestöt tarjoavat ihmisoikeuskasvatusta ja -koulutusta eri kohderyhmälle. Järjestöjen internetsivuilta löytyy myös hyödyllisiä opetus- ja oppimismateriaaleja ihmisoikeuksista.


Ihmisoikeudet.net

Ihmisoikeudet.net on usean suomalaisen kansalaisjärjestön yhteistyöprojekti. Sivustolle on koottu runsaasti perustietoa ihmisoikeuksista. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat ammattikasvattajat, mutta sivut palvelevat kaikkia, jotka haluavat tietoa ihmisoikeuksista. Sivuston Kasvatus -osiosta löytyy valmiita tehtäviä oppilaitoksissa toteutettavaksi.

Amnesty

Amnestyn Suomen osasto kouluttaa järjestön aktivisteja, tukijoitansa sekä yhteistyökumppaneitaan koulutuksissa ja seminaareissa.  Amnesty on tuottanut koulutusmateriaaleja opettajille ja kouluttajille yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Amnesty kannustaa opettajia järjestämään kirjemaratoneja kouluissa ja tarttumaan Koulukinon kanssa yhteistyössä tuotettuihin elokuvaopetuspaketteihin.

Ihmisoikeusliitto

Ihmisoikeusliitto tarjoaa koulutusta yhdenvertaisuudesta, vähemmistöjen oikeuksista, sukupuolittuneesta väkivallasta sekä ihmisoikeuksien perusteista muun muassa viranomaisille ja järjestöille. Ihmisoikeusliitto koordinoi myös järjestöjen ihmisoikeudet.net -projektia. Lisäksi Ihmisoikeusliitolla on Ihmisoikeuskasvatusta nuorille -hanke, jossa tehdään yhteistyötä Humanistisen ammattikorkeakoulun ja TAMK:in ammatillisen opetajankoulutuksen kanssa.

YK-liitto

YK-liitto keskittyy koulutustoiminnassaan YK:n toiminnan tunnetuksi tekemiseen, ihmisoikeuksien edistämiseen ja vastuullisen kansalaisuuden tukemiseen. Tärkeimpiä koulutuksen kohderyhmiä ovat opettajat, opettajaksi opiskelevat, nuorten parissa toimivat kasvattajat sekä liiton jäsenjärjestöjen vapaaehtoiset kouluttajat. YK-liitto on tuottanut runsaasti materiaaleja oppilaitoksille opetuksen tueksi.

Koulu maailmaa muuttamaan-täydennyskoulutushanke

Järjestöjen ”Koulu maailmaa muuttamaan” hankkeen sivuilta löytyy pedagogisia vinkkejä ja valmiita täydennyskoulutusmateriaaleja opettajille ja kouluille uuden opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen.

Globaalikasvatus-sivusto

Järjestöjen globaalikasvatusvinkkejä eri aiheista, kuten kehitys, rauha, tasa-arvo ja ihmisoikeudet.

Rauhankasvatusinstituutti

  • Rauhankasvatusinstituutti (RKI) on sitoutumaton rauhanjärjestö kasvattajille. Sivuilta löydät esimerkiksi RKI:n tuottamia oppimateriaaleja täältä.
  • Maailmankoulu -sivusto on globaalikasvatuksen resurssikeskus opettajille ja kasvattajille.

Temaattista koulutusta ihmisoikeuksiin liittyen tarjoavat muun muassa seuraavat järjestöt (aakkosjärjestyksessä):