PIO-toimintaohjelma 2017-2019

Toinen kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Suomen toinen kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2017–2019 (PIO-ohjelma) hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 16.2.2017.

Toimintaohjelman painopistealueet

Valtioneuvoston ensimmäisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman (2012–2013) riippumattoman arvioinnin sekä eduskunnan perustuslakivaliokunnan suositusten mukaisesti toimintaohjelmassa keskitytään perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen edistämiseen neljällä painopistealueella:

  • perus- ja ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus
  • yhdenvertaisuus
  • itsemääräämisoikeus
  • perusoikeudet ja digitalisaatio

Toimintaohjelman sisältämät hankkeet

Toimintaohjelma sisältää yhteensä 43 hanketta, jotka jakautuvat kaikkien ministeriöiden hallinnonaloille.

Toimintaohjelman toimeenpano

Oikeusministeriö laati 27.6.2019 muistion toimintaohjelman toteutumisesta. 

Muistion ensimmäisessä osassa käydään läpi toimintaohjelman valmistelua sekä sen toteutumista yleisellä tasolla. Toiseen osaan on koottu yhteenveto kunkin toimintaohjelmahankkeen toteutumisesta. 

Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman johdanto-osassa todetaan, että sen toimeenpanosta on tarkoitus tehdä riippumaton arviointi seuraavan hallituskauden alussa. Ministeriön muistion yhtenä tarkoituksena on toimia tausta-aineistona myöhemmälle arvioinnille.