YK:n opas kansalaisjärjestöille - ihmisoikeussuositusten seuranta

På Svenska     In English

Käytännön opas kansalaisjärjestöille

Vuoden 2013 lopulla YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (OHCHR) ja sen kansalaisyhteiskuntaosasto (Civil Society Section) julkaisi käytännnön oppaan kansalaisjärjestöille YK:n ihmisoikeussuositusten seurantaan. Ihmisoikeuskeskus on käännättänyt ja julkaissut oppaan suomeksi ja ruotsiksi vuonna 2014.

Julkaisut ovat epävirallisia ja tarkistamattomia käännöksiä Ihmisoikeuskeskuksen toimeksiannosta.

Oppaassa keskitytään siihen, kuinka kansalaisyhteiskunta voi seurata Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeusmekanismien ja -valtuutettujen tai -elinten antamia suosituksia. Niitä lukijoita, joille näiden mekanismien pääpiirteet eivät ole ennestään tuttuja, kehotetaan tutustumaan OHCHR:n julkaisuun Handbook for Civil Society - Working with the United Nations human rights programme (Käsikirja kansalaisyhteiskunnalle - yhteistyö Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusohjelmien kanssa) sekä kansalaisyhteiskunnalle tarkoitettuihin OHCHR:n käytännön oppaisiin CSS:n verkkosivuilla.

Oppaan osissa 1-3 selostetaan "seurantaa" ja "täytäntöönpanoa", ja osassa 4 kuvataan menettelyjä ja toimia, joita kansalaisyhteiskunnan toimijat voivat hyödyntää. Osassa 5 tarkastellaan YK:n ihmisoikeusmekanismien olemassa olevia seurantamenettelyjä ja -käytäntöjä sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden osallistumiskeinoja. Kansalaisyhteiskunnan seurantatoimia helpottavista välineistä kerrotaan osassa 6.  

Oppaassa tarkastellaan erilaisia seurantamenetelmiä ja -toimintoja, joiden esittelyä on täydennetty kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja OHCHR:n kenttätyöstä saamilla kokemuksilla. Opas tarjoaa valikoiman vaihtoehtoja, joista kansalaisyhteiskunnan toimijat voivat valita omiin prioriteetteihinsa ja valmiuksiinsa sopivat vaihtoehdot. 

Tämä opas on lähinnä tarkoitettu kansallisella tasolla toimiville kansalaisyhteiskunnan toimijoille, ja se on saatavilla arabiaksi, englanniksi, espanjaksi, kiinaksi, ranskaksi ja venäjäksi. 

Englanninkielinen julkaisu YK:n ihmisoikeusvaltuutetun verkkosivulla

YK:n kansalaisyhteiskuntaosasto

Kansalaisyhteiskuntaosasto on YK:n Ihmisoikeusvaltuutetun toimiston yksikkö, joka keskittyy vahvistamaan kansalaisyhteiskunnan ja YK:n ihmisoikeusohjelman keskinäistä kanssakäymistä.

YK:n kansalaisyhteiskuntaosaston verkkosivusto 

Kansalaisyhteiskuntaosaston esite:
Arabic - Chinese - English - French - Russian - Spanish

 OHCHR Civil Society Section
Office of the High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
Telephone: + 41 (0)22 917 9656
Email: civilsociety@ohchr.org

Tilaa Kansalaisyhteiskuntaosaston sähköpostitiedotteet