Raportoinnin aikataulut ja ohjeet

Päivitetty 28.9.2023

Ajankohtaisia määräaikoja järjestöille

  • Istanbulin sopimuksen temaattisesta kyselystä ja hallituksen 10/2023 annettavasta raportista annettavien lausuntojen määräaika on 31.12.2023

Päivitetty 16.9.2022

Raportointi YK:lle ja EN:lle

Suomi on sitoutunut seitsemään Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeussopimukseen, joiden noudattamista sopimusvaltioissa valvoo kunkin ihmisoikeussopimuksen osalta oma YK:n sopimusvalvontaelin. Suomi on velvollinen raportoimaan näille määräajoin sopimusmääräysten noudattamisesta. Lisäksi Suomi osallistuu ihmisoikeusneuvoston yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun (UPR-prosessi).

Euroopan neuvoston osalta Suomi on velvollinen raportoimaan myös seitsemän ihmisoikeussopimuksen noudattamisesta.

Linkki YK:n komiteoiden raportointiaikatauluihin

Linkki YK:n Universal Human Rights Index-palveluun, jossa Suomen saamat suositukset ja komiteoiden esittämät huolenaiheet.

Raportointitaulukko

Suomen hallituksen raporttien määräajat (päivitetty 28.9.2023)

Ulkoministeriö pyytää ennen määräaikoja lausuntoja eri tahoilta oman raporttinsa luonnoksesta tai luonnoksen valmistelua varten. Ihmisoikeuskeskus antaa oman lausuntonsa suoraan YK:lle tai EN:lle.

Järjestöt voivat toimittaa aineistoa itsenäisesti tai yhdessä toisten järjestöjen kanssa suoraan YK:lle/Euroopan neuvostolle. Raportoinnin ohjeet ja määräajat ko. komiteoiden verkkosivuilla sekä Ihmisokeuskeskuksen sivuilla ko. sopimuksen kohdassa.
Linkki YK:n komiteoiden verkkosivuille

Tässä taulukossa on pääasiassa hallituksen määräaikoja.

Ohjeita ja määräaikoja järjestöille löytyy sopimusten alasivuilta (vasen valikko)

SopimusViimeisin vaiheSeuraavaksi

YKCERD

24.-26. raportti 31.8.2021kuuleminen 2024 (?)

CCPR

väliraportti (26.3.2023)

Seurantakirje komitealta 2023

LOIPR 2027

CESCR

väliraportti (5.3.2023)

Seurantakirje komitealta 2023

LOIPR 2027

CEDAW

Suositukset 10/2022väliraportti 2024

CAT

8. raportti 
7.12.2020 (3.12.2020)
kuuleminen 2023-2024 (?)

CRC

Suositukset annettu 2.6.2023.komitea ilmoittaa seuraavan määräajan

CRPD

1. raportti 10.6.2018
(9.8.2019) 
Hallituksen vastaus List of issues-asiakirjaan

UPR

4. raportti  suositukset hyväksytty/otettu tiedoksi maaliskuussa 2023Euroopan neuvostoFCNM

6. raportti toimitettu 27.3.2023 (1.3.2023)käsittely  2023-2024 (?)

ECRML

6. raportti toimitettu 19.5.2023 (1.3.2023)käsittely  2023-2024(?)

ECRI

5. raportin välitarkastelun huomiot julkaistu 3/20226. monitorointivierailu 

ESC

18. raportti 31.12.2022  (järjestökantelut)Ad hoc-raportti elinkustannuskriisistä 31.12.2023 mennessä

Istanbulin sopimus

Sopimusosapuolten komitean päätelmät suositusten täytäntöönpanosta 6/2023

1. Temaattinen raportti 10/2023

NGO kommentit temaattiseen raporttiin 31.12.2023 mennessä

Ihmiskauppa

Kolmannen valvontakierroksen GRETAn maavierailu 1-3/2023. raportti ja suositukset 11/2023

Lanzaroten sopimus

3. valvonta-kierroksen kysely DL 20.9.2023

(CPT)

Maavierailun raportti 5/2021

Hallituksen vastaus raporttiin 9/2021


Sopimusvalvontaelinten yhteystiedot raportointia varten

Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)  cerd@ohchr.org

Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)  cescr@ohchr.org

Human Rights Committee (CCPR)
 ccpr@ohchr.org

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) 
cedaw@ohchr.org

Committee against Torture (CAT) 
cat@ohchr.org

Subcommittee on Prevention of Torture (SPT) 
opcat@ohchr.org

Committee on the Rights of the Child (CRC) 
crc@ohchr.org

Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  

crpd@ohchr.org

Complaints
petitions@ohchr.org