Raportoinnin aikataulut ja ohjeet

Päivitetty 17.3.2023

Ajankohtaisia määräaikoja järjestöille

  • Istanbulin sopimuksen väliaikaisraportista (hallituksen lausunto) annettavien lausuntojen määräaika on 31.3.2023. (UUSI DL)
  • CRC-komitealle annettavan NGO/NHRI aineiston (kommentit hallituksen vastauksiin)määräaika 15.4.2023. Kuuleminen 15.-16.5. Genevessä
  • CRPD- komitean valmistelevaan istuntoon toimitettavan aineiston määräaika on 18.8.2023.

Päivitetty 16.9.2022

Raportointi YK:lle ja EN:lle

Suomi on sitoutunut seitsemään Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeussopimukseen, joiden noudattamista sopimusvaltioissa valvoo kunkin ihmisoikeussopimuksen osalta oma YK:n sopimusvalvontaelin. Suomi on velvollinen raportoimaan näille määräajoin sopimusmääräysten noudattamisesta. Lisäksi Suomi osallistuu ihmisoikeusneuvoston yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun (UPR-prosessi).

Euroopan neuvoston osalta Suomi on velvollinen raportoimaan myös seitsemän ihmisoikeussopimuksen noudattamisesta.

Linkki YK:n komiteoiden raportointiaikatauluihin

Linkki YK:n Universal Human Rights Index-palveluun, jossa Suomen saamat suositukset ja komiteoiden esittämät huolenaiheet.

Raportointitaulukko

Suomen hallituksen raporttien määräajat (päivitetty 29.11.2022)

Ulkoministeriö pyytää ennen  määräaikoja lausuntoja eri tahoilta oman raporttinsa luonnoksesta tai luonnoksen valmistelua varten. Ihmisoikeuskeskus antaa oman lausuntonsa suoraan YK:lle tai EN:lle.

Järjestöt voivat toimittaa aineistoa itsenäisesti tai yhdessä toisten järjestöjen kanssa suoraan YK:lle. Raportoinnin ohjeet ja määräajat ko. komiteoiden verkkosivuilla sekä Ihmisokeuskeskuksen sivuilla ko. sopimuksen kohdassa.
Linkki YK:n komiteoiden verkkosivuille

Tässä taulukossa on pääasiassa hallituksen määräaikoja.

Ohjeita ja määräaikoja järjestöille löytyy sopimusten alasivuilta (vasen valikko)

SopimusViimeisin vaiheSeuraavaksi

YKCERD

24.-26. raportti 31.8.2021kuuleminen 2023-2024 (?)

CCPR

Suositukset 3/2021

väliraportti 26.3.2023

LOIPR 2027

CESCR

Suositukset 3/2021

väliraportti 5.3.2023

LOIPR 2027

CEDAW

Suositukset 10/2022väliraportti 2024

CAT

8. raportti 
7.12.2020 (3.12.2020)
kuuleminen 2023-2024 (?)

CRC

LOI-kysymykset toimitettu hallitukselle 10/2022

Hallituksen vastauksen määräaika 15.2.2023

NHRI, NGO aineisto ja kuuleminen keväällä 2023

CRPD

1. raportti 10.6.2018
(9.8.2019) 

LOI kuulemista varten

https://bit.ly/3fYmt1x 

UPR

4. raportti  käsittely 41. istunto 9.11.2022suositusten hyväksyminen maaliskuu 2023Euroopan neuvostoFCNM

5. kierroksen päätöslauselma 12.2.20206. raportin määräaika 1.3.2023

ECRML

Väliraportti hyväksytty 7.10.20206. raportin määräaika 1.3.2023

ECRI

5. raportin välitarkastelun huomiot julkaistu 3/20226. monitorointivierailu 

ESC

17. raportti 31.10.202118. raportti 31.12.2022  (järjestökantelut)

Istanbulin sopimus

Suositukset 9/2019

Sopimusosapuolten suositukset 30.1.2020

Sopimusosapuolten suositusten täytäntöönpanosta raportti 30.1.2023.
NHRI/NGO aineisto 15.3.2023

Ihmiskauppa

Suositukset 10/2019

GRETAn temaattiseen verkko- ja teknologiavälitteistä ihmiskauppaa koskevaan kyselyyn vastattiin 19.5.2021. 

Kolmannen valvontakierroksen kysely lähetetään toukokuussa 2022. Vastausten/raportin määräaika 10/2022. GRETAn maavierailu 1-3/2023.

Lanzaroten sopimus

2. valvontakierroksen täytäntöönpanoraportti 3/2022

(CPT⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠)

Maavierailun raportti 5/2021

Hallituksen vastaus raporttiin 9/2021


Sopimusvalvontaelinten yhteystiedot raportointia varten

Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)  cerd@ohchr.org

Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)  cescr@ohchr.org

Human Rights Committee (CCPR)
 ccpr@ohchr.org

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) 
cedaw@ohchr.org

Committee against Torture (CAT) 
cat@ohchr.org

Subcommittee on Prevention of Torture (SPT) 
opcat@ohchr.org

Committee on the Rights of the Child (CRC) 
crc@ohchr.org

Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  

crpd@ohchr.org

Complaints
petitions@ohchr.org