Raportoinnin aikataulut ja ohjeet

Päivitetty 6.2.2024

Ajankohtaisia määräaikoja raportoinnissa

  • EN:n vähemmistöpuiteyleissopimuksen määräaikaisraportin käsittelyn määräaika lausunnoille 1.3.2024. Asiantuntijakomitean vierailu 15.-19.4.2024.
  • YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen määräaikaisraportin käsittely 15.4.-10.5.2024, määräaika lausunnoille 18.3.2024.

Päivitetty 6.11.2023

Raportointi YK:lle ja EN:lle

Suomi on sitoutunut kahdeksaan Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeussopimukseen, joiden noudattamista sopimusvaltioissa valvoo kunkin ihmisoikeussopimuksen osalta oma YK:n sopimusvalvontaelin. Suomi on velvollinen raportoimaan näille määräajoin sopimusmääräysten noudattamisesta. Lisäksi Suomi osallistuu ihmisoikeusneuvoston yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun (UPR-prosessi).

Euroopan neuvoston osalta Suomi on velvollinen raportoimaan seitsemän ihmisoikeussopimuksen noudattamisesta.

Linkki YK:n komiteoiden raportointiaikatauluihin

Linkki YK:n Universal Human Rights Index-palveluun, jossa Suomen saamat suositukset ja komiteoiden esittämät huolenaiheet.

Raportointiaikataulut

Suomen hallituksen raporttien määräajat (päivitetty 6.2.2024)

Ulkoministeriö pyytää ennen määräaikoja lausuntoja eri tahoilta oman raporttinsa luonnoksesta tai luonnoksen valmistelua varten. Ihmisoikeuskeskus antaa oman lausuntonsa suoraan YK:lle tai EN:lle.

Järjestöt kannattaa toimittaa aineistoa itsenäisesti tai yhdessä toisten järjestöjen kanssa suoraan YK:lle/Euroopan neuvostolle. Raportoinnin ohjeet ja määräajat ko. komiteoiden verkkosivuilla sekä Ihmisokeuskeskuksen sivuilla ko. sopimuksen kohdassa.
Linkki YK:n komiteoiden verkkosivuille


SopimusViimeisin vaiheSeuraavaksi

YKCERD

24.-26. raportti 31.8.2021kuuleminen 2025 (?)

CCPR 
(KP-sopimus)

väliraportti (26.3.2023)

Käsittely komiteassa 3.-28.3.2024

Seurantakirje komitealta 2024

LOIPR 2027

CESCR

väliraportti (5.3.2023)

Seurantakirje komitealta 11/2023

LOIPR 2027

CEDAW

Suositukset 10/2022väliraportti 10/2024

CAT

8. raportti 
7.12.2020 (3.12.2020)

määräaika NGO/NHRI lausunnoille 18.3.2024.

raportin käsittely 2.-3.5.2024 

CRC

Suositukset annettu 2.6.2023.komitea ilmoittaa seuraavan määräajan

CRPD

1. raportti 10.6.2018
(9.8.2019) 
Hallituksen List of issues-vastaus 2024
kuuleminen 2025 (?)

UPR

4. raportti  suositukset hyväksytty/otettu tiedoksi maaliskuussa 2023Euroopan neuvostoFCNM

6. raportti toimitettu 27.3.2023 (1.3.2023)

NGO/NHRI lausunnot 1.3.2024

vierailu 15.-19.4.2024

ECRML

6. raportti toimitettu 19.5.2023 (1.3.2023)vierailu 10/2023, suositukset  2024

ECRI

5. raportin välitarkastelun huomiot julkaistu 3/20226. monitorointivierailu  syksyllä 2024

ESC

18. raportti 31.12.2022  (järjestökantelut)
Ad hoc-raportti elinkustannuskriisistä 12/2023
NGO/NHRI Ad hoc-raportti elinkustannuskriisistä 6/2024 mennessä

Istanbulin sopimus

Sopimusosapuolten komitean päätelmät suositusten täytäntöönpanosta 6/2023

1. Temaattinen raportti 10/2023

GREVIOn vierailu 1/2024

Ihmiskauppa

Kolmannen valvontakierroksen GRETAn maavierailu 1-3/2023. raportti ja suositukset 11/2023

Lanzaroten sopimus

3. valvonta-kierroksen kysely DL 20.9.2023

(CPT)

Maavierailun raportti 5/2021

Hallituksen vastaus raporttiin 9/2021Sopimusvalvontaelinten yhteystiedot raportointia varten

Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)  cerd@ohchr.org

Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)  cescr@ohchr.org

Human Rights Committee (CCPR)
 ccpr@ohchr.org

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) 
cedaw@ohchr.org

Committee against Torture (CAT) 
cat@ohchr.org

Subcommittee on Prevention of Torture (SPT) 
opcat@ohchr.org

Committee on the Rights of the Child (CRC) 
crc@ohchr.org

Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  

crpd@ohchr.org

Complaints
petitions@ohchr.org