Raportoinnin aikataulut

Suomi on sitoutunut seitsemään Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeussopimukseen, joiden noudattamista sopimusvaltioissa valvoo kunkin ihmisoikeussopimuksen osalta oma YK:n sopimusvalvontaelin. Suomi on velvollinen raportoimaan näille määräajoin sopimusmääräysten noudattamisesta. Lisäksi Suomi osallistuu ihmisoikeusneuvoston yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun (UPR-prosessi).

Linkki YK:n komiteoiden raportointiaikatauluihin

Linkki YK:n Universal Human Rights Index-palveluun, jossa Suomen saamat suositukset ja komiteoiden esittämät huolenaiheet.

 

Euroopan neuvoston osalta Suomi on velvollinen raportoimaan myös viiden ihmisoikeussopimuksen noudattamisesta.

Raportointitaulukko

Suomen raporttien määräajat ja käsittelyajankohdat komiteoissa
(päivitetty YK:n osalta 25.2.2021)

Ulkoministeriö pyytää hyvissä ajoin ennen näitä määräaikoja lausuntoja eri tahoilta oman raporttinsa luonnoksesta tai luonnoksen valmistelua varten. Ihmisoikeuskeskus yleensä antaa oman lausuntonsa suoraan YK:lle tai EN:lle.

Järjestöjen kannattaa toimittaa aineistoa itsenäisesti tai yhdessä toisten järjestöjen kanssa suoraan YK:lle ko. komiteoiden verkkosivuillaan antamien ohjeiden mukaisesti.

YK:n aikataulut voi tarkistaa myös täältä  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=FIN&Lang=EN

Sopimus20192020202120222023

YK

     

CERD

  24.-26. raportti 31.8.2021  

CCPR 

 

7. raportti 
2.4.2020

käsittely
1.-26.3.2021

  

CESCR 

 

7. raportti
2.4.2020

Käsittely
15.2.-5.3.2021

  

CEDAW

 8, raportti 22.12.2020
(DL 2018)

aineisto List of Issues varten 11.6.2021

List of issues-valmistelu  12.-16.7.2021

  

CAT

LOIPR 11/20198. raportti  7.12.2020 käsittely 2022 

CRC

5.-6. raportti 19.7.2017
--> annettu 26.7.2019
  

Aineiston DL 1.3.2022

käsittely 6/2022

 

CRPD

1. raportti 10.6.2018
--> annettu 31.8.2019 
    

UPR

väliraportti annettu 9/2019  

4.raportti  7/2022 (alustava)

käsittely 41. istunto (10-11/ 2022)

 
      

Euroopan neuvosto

     

FCNM

5. raportti 1.2.2019   1.3.2023

ECRML

(2018 uudistettu,
joka 5. vuosi
samaan aikaan
FCNM-raportin kanssa,
2.5. vuoden jälkeen väliraportti tietyistä suosituksista

 

pyydetty tietoa vuoden 2018 suositusten täytäntöönpanosta --> toimitettu 4.3.2020.

Väliraportti hyväksytty 7.10.2020

  1.3.2023

ECRI

suositukset 2019    

ESC

 

16. raportti 31.12.202017. raportti 31.10.202118. raportti 31.10.2022 

Istanbul

suositukset 9/2019Sopimusosapuolten suositukset 30.1.2020   

Ihmiskauppa

suositukset 6/2019    

 

Suomen perusraportti (10/2020)

YK:n ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanon määräaikaisraportoinnin raportointiohjeiden mukaisesti sopimusvaltion tulee antaa perusraportti (common core document), joka sisältää tiedot muun muassa 

  • valtion hallintorakenteesta,
  • tuomioistuinlaitoksesta ja oikeusjärjestelmästä, 
  • perustuslaista ja ihmisoikeuksien kannalta keskeisestä lainsäädännöstä, 
  • väestöstä sekä
  • ihmisoikeuksien suojelun ja niiden edistämisen puitteista.

Perusraportissa esitetään myös keskeistä tilastotietoa. Perusraporttia voidaan
tarvittaessa päivittää.

Perusraportti on YK:n kaikkien sopimusvalvontaelinten käytössä. Se edistää  ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanosta annettavien sopimuskohtaisten  määräaikaisraporttien sisällön kohdentamista entistä tarkemmin vain kunkin  yleissopimuksen soveltamisalaan liittyviin kysymyksiin.

Suomen perusraportti (HRI/CORE/FIN/2020) liitteineen on saatavilla viidellä YK:n virallisella kielellä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston verkkosivuilla. Suomeksi raportti ohessa.

Suomen perusraportti liitteineen 2020

SUOMEN PERUSRAPORTTI.pdf (2.1 MB)
SUomen perusraportti 2020
COMMON CORE DOCUMENT FINLAND.pdf (609 kB)
Common Core Report Finland 2020
Common Core Document_Finland_ANNEXES.pdf (892 kB)
COmmon Core Report Finland 2020 - Annexes

Sopimusvalvontaelinten yhteystiedot raportointia varten
 

Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)  cerd@ohchr.org

Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)  cescr@ohchr.org

Human Rights Committee (CCPR)  ccpr@ohchr.org

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)  cedaw@ohchr.org

Committee against Torture (CAT)  cat@ohchr.org

Subcommittee on Prevention of Torture (SPT)  opcat@ohchr.org

Committee on the Rights of the Child (CRC)  crc@ohchr.org

Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  crpd@ohchr.org

 

Complaints  petitions@ohchr.org