Raportoinnin aikataulut ja ohjeet

Ajankohtaisia määräaikoja järjestöille

(päivitetty 13.4.2022)

CRC-ennakkokäsittely 26.-30.9.2022, aineiston DL 1.7.2022 (lue lisää tästä)

CEDAW-käsittely 10.-28.10.2022, aineiston DL 11.9.2022 (lue lisää tästä)

Päivitetty 13.10.2021

Raportointi YK:lle ja EN:lle

Suomi on sitoutunut seitsemään Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeussopimukseen, joiden noudattamista sopimusvaltioissa valvoo kunkin ihmisoikeussopimuksen osalta oma YK:n sopimusvalvontaelin. Suomi on velvollinen raportoimaan näille määräajoin sopimusmääräysten noudattamisesta. Lisäksi Suomi osallistuu ihmisoikeusneuvoston yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun (UPR-prosessi).

Euroopan neuvoston osalta Suomi on velvollinen raportoimaan myös seitsemän ihmisoikeussopimuksen noudattamisesta.

Linkki YK:n komiteoiden raportointiaikatauluihin

Linkki YK:n Universal Human Rights Index-palveluun, jossa Suomen saamat suositukset ja komiteoiden esittämät huolenaiheet.

Raportointitaulukko

Suomen hallituksen raporttien määräajat (päivitetty 16.3.2022)

Ulkoministeriö pyytää ennen  määräaikoja lausuntoja eri tahoilta oman raporttinsa luonnoksesta tai luonnoksen valmistelua varten. Ihmisoikeuskeskus antaa oman lausuntonsa suoraan YK:lle tai EN:lle.

Järjestöt voivat toimittaa aineistoa itsenäisesti tai yhdessä toisten järjestöjen kanssa suoraan YK:lle. Raportoinnin ohjeet ja määräajat ko. komiteoiden verkkosivuilla sekä Ihmisokeuskeskuksen sivuilla ko. sopimuksen kohdassa.
Linkki YK:n komiteoiden verkkosivuille

Tässä taulukossa pääasiassa hallituksen määräaikoja.

mm. ohjeita ja määräaikoja järjestöille  sopimusten alasivuilta (vasen valikko)

SopimusViimeisin vaiheseuraavaksi

YKCERD

24.-26. raportti 31.8.2021kuuleminen

CCPR

Suositukset 3/2021

väliraportti 26.3.2023

LOIPR 2027

CESCR

Suositukset 3/2021

väliraportti 5.3.2023

LOIPR (2027?)

CEDAW

List of Issues 7/202110.-28.10.2022
Järjestöille DL aineistolle 11.9.2022

CAT

8.raportti 
7.12.2020 (3.12.2020)
kuuleminen

CRC

5.-6. raportti 19.7.2017
(26.7.2019)

1. OPSC 18.6.2020

1. OPAC 26.7.2019

valmisteluistunto 26.-30.9.2022, 

Järjestöille DL aineistolle 1.7.2022

CRPD

1. raportti 10.6.2018
(9.8.2019) 
LOI kuulemista varten

UPR

väliraportti annettu 9/2019

4.raportti  8.8.2022

Järjestöille DL aineistoille 31.3.2022

käsittely 41. istunto (7.-18.11.2022)
Euroopan neuvostoFCNM5. kierroksen päätöslauselma 12.2.20206. raportti DL 1.3.2023
ECRMLVäliraportti hyväksytty 7.10.20206. raportti DL 1.3.2023
ECRI5. raportin välitarkastelun huomiot julkaistu 3/20226. monitorintivierailu 
ESC17. raportti 31.10.2021

18. raportti 31.10.2022

Ei-hyväksyttyjen sopimusmääräysten tarkastelu 2022.

Istanbul

suositukset 9/2019

Sopimusosapuolten suositukset 30.1.2020

Osapuolten komitean suositusten täytäntöönpanosta annettava raportti 30.1.2023.
Ihmiskauppa

suositukset 10/2019

GRETAn temaattiseen verkko- ja teknologiavälitteistä ihmiskauppaa koskevaan kyselyyn vastattiin 19.5.2021. 

Kolmannen valvontakierroksen kysely lähetetään toukokuussa 2022. Vastausten/raportin määräaika 10/2022. GRETAn maavierailu 1-3/2023.
Lanzaroten sopimusSuomi vastasi 2. valvontakierroksen kyselyyn 10.11.2017, täydensi vastausta 13.10.2020. 2. valvontakierroksen täytäntöönpanoraportin käsittely on vielä kesken komiteassa.


Sopimusvalvontaelinten yhteystiedot raportointia varten

Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)  cerd@ohchr.org

Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)  cescr@ohchr.org

Human Rights Committee (CCPR)
 ccpr@ohchr.org

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) 
cedaw@ohchr.org

Committee against Torture (CAT) 
cat@ohchr.org

Subcommittee on Prevention of Torture (SPT) 
opcat@ohchr.org

Committee on the Rights of the Child (CRC) 
crc@ohchr.org

Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  crpd@ohchr.org

Complaints
petitions@ohchr.org