Raportoinnin aikataulut

Suomi on sitoutunut seitsemään Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeussopimukseen, joiden noudattamista sopimusvaltioissa valvoo kunkin ihmisoikeussopimuksen osalta oma YK:n sopimusvalvontaelin. Suomi on velvollinen raportoimaan näille määräajoin sopimusmääräysten noudattamisesta. Lisäksi Suomi osallistuu ihmisoikeusneuvoston yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun (UPR-prosessi).

Linkki YK:n komiteoiden raportointiaikatauluihin

Linkki YK:n Universal Human Rights Index-palveluun, jossa Suomen saamat suositukset ja komiteoiden esittämät huolenaiheet.

 

Euroopan neuvoston osalta Suomi on velvollinen raportoimaan myös viiden ihmisoikeussopimuksen noudattamisesta.

Raportointitaulukko

Suomen raporttien määräajat (päivitetty 3.10.2019)

Ulkoministeriö pyytää hyvissä ajoin ennen näitä määräaikoja lausuntoja eri tahoilta oman raporttinsa luonnoksesta tai luonnoksen valmistelua varten. Ihmisoikeuskeskus yleensä antaa oman lausuntonsa suoraan YK:lle tai EN:lle.

Järjestöjen kannattaa toimittaa aineistoa itsenäisesti tai yhdessä toisten järjestöjen kanssa suoraan YK:lle ko. komiteoiden verkkosivuillaan antamien ohjeiden mukaisesti.

YK:n aikataulut voi tarkistaa myös täältä  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=FIN&Lang=EN

Sopimus20192020202120222023

YK

     

CERD

  24.-26. raportti 31.8.2021  

CCPR 

 

7. raportti  2.4.2020

käsittely 12.10.2020 -

   

CESCR 

 

7. raportti
2.4.2020

käsittely
20.9.2020 -

   

CEDAW

8. raportti 1.2.2018
(myöhässä)
    

CAT

LOIPR 11/20198. raportti  7.12.2020   

CRC

5.-6. raportti 19.7.2017
(myöhässä)
    

CRPD

1. raportti 10.6.2018
--> annettu 31.8.2019 
    

UPR

väliraportti annettu 9/2019  4.raportti 
      

Euroopan neuvosto

     

FCNM

5. raportti 1.2.2019   1.3.2023

ECRML

(2018 uudistettu,
joka 5. vuosi
samaan aikaan
FCNM-raportin kanssa,
2.5. vuoden jälkeen väliraportti tietyistä suosituksista

 8. raportti 1.3.2020  1.3.2023

ECRI

suositukset 2019    

ESC

15. raportti
31.12.2019
kanteluiden
täytäntöönpanosta

16. raportti 31.10.202017. raportti 31.10.202118. raportti 31.10.2022 

Istanbul

suositukset 9/2019    

Ihmiskauppa

suositukset 6/2019    

 

Sopimusvalvontaelinten yhteystiedot raportointia varten
 

Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)  cerd@ohchr.org

Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)  cescr@ohchr.org

Human Rights Committee (CCPR)  ccpr@ohchr.org

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)  cedaw@ohchr.org

Committee against Torture (CAT)  cat@ohchr.org

Subcommittee on Prevention of Torture (SPT)  opcat@ohchr.org

Committee on the Rights of the Child (CRC)  crc@ohchr.org

Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  crpd@ohchr.org

 

Complaints  petitions@ohchr.org