Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (1966)

Päivitetty 21.11.2023

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

Suomen osalta voimaan 3.1.1976 (SopS 6/1976).

Täytäntöönpanoa valvoo taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea.

Raportointivelvollisuus (16 ja 17 artiklat): komitean vahvistaman ohjelman mukaisesti, käytännössä joka viides vuosi.

Suomi on hyväksynyt yksinkertaistetun raportointimenettelyn vuonna 2018. Raportti tehdään komitean toimittaman asialistan perusteella (List of Issues Prior to Reporting, LOIPR).

Suomen 7. raportti toimitettiin (vastaus LOIPR teemoihin) määräajassa 2.4.2020

Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 5.3.2021 (E/C.12/FIN/CO/7).

Hallitus raportoi maaliskuussa 2023 suositusten kappaleista 7 (yritysten yhteiskuntavastuu), 9 (pääsy COVID-19-rokotteisiin ja lääkkeisiin) sekä 28 (oikeus sosiaaliturvaan).  Komitea toimitti seurantakirjeen hallitukselle marraskuussa 2023.

Hallituksen väliraportti ja muut aineistot tästä linkistä komitean sivulta.

Suomen seuraavan raportin määräaika on myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana, oletettavasti vuonna 2027.

Suomen raportit (YK:n sivulla)

Suomen saamat suositukset  (YK:n sivulla)

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin