Kansainväliset sopimukset

Kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa määritellyt oikeudet pätevät yleensä samalla tavoin iäkkäiden kohdalla kuin muidenkin. Erityisesti ikääntyneiden oikeuksiin keskittyviä velvoittavia kansainvälisiä sopimuksia tai asiakirjoja ei tällä hetkellä ole. Monet kansainväliset ihmisoikeussopimukset sekä muut kansainväliset ja alueelliset mekanismit ovat kuitenkin oleellisia myös ikääntyneiden oikeuksien kannalta.

Suurin osa ikääntyneiden ihmisoikeuksia koskevista asiakirjoista on ei-sitovia eli niin kutsuttuja soft law -instrumentteja, jotka eivät velvoita valtioita oikeudellisesti.