YK-luennon sovellusehdotuksia

På Svenska     In English

Tällä sivulla on YK:n ihmisoikeusjärjestelmästä kertovan luennon sovellusehdotuksia opetukseen ja lisätietoja aiheeseen perehtymistä varten. Alla on osa luennosta, joka käsittelee YK:n temaattisia sopimuksia, mutta täältä löydät koko luennon myös lyhyemmissä osissa.

Yksi seitsemästä osasta luennosta käsittelee YK:n temaattisia ihmisoikeussopimuksia

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

YK:n temaattisia ihmisoikeussopimuksia ovat esimerkiksi:

 • Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus, CERD (1965)
 • Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus, CEDAW (1979)
 • Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus, CAT (1984)
 • Lapsen oikeuksien sopimus, LOS (1989, CRC)
 • Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, CRPD (2008)

Vinkki! Tehtäviä löytyy kuhunkin sopimukseen liittyen mm. eri järjestöjen opetusmateriaaleista. Voitte katsoa vastaavasti johdatukseksi oikean kohdan luennosta ja etsiä sopivia harjoituksia (esim. Lapsen oikeuksien sopimuksesta löytyy hyvää materiaalia Planin ja Unicefin sivuilta).

YK:n ihmisoikeusjärjestelmän ytimessä ovat Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (1948), Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus (1966, KP-sopimus) ja Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus (1966, TSS-sopimus).

Sovellusehdotuksia

YK:n temaattiset sopimukset ovat kaikki tärkeitä, mutta yksi sovellusehdotus liittyy vammaisuuteen. Suomi on ratifioinut vammaisyleissopimuksen vuonna 2016.

Vammaisuus ja inklusiivinen opetus

 • Katsokaa yllä olevasta luennosta vammaisyleissopimusta käsittelevä kohta 19:42-25:44.
 • Vammaisyleissopimuksen täytäntöönpano on ajankohtainen aihe Suomessa: miettikää, millaisia haasteita vammaisella henkilöllä voi olla yhteiskunnassa.
 • Voitte lisäksi katsoa täydennykseksi Ihmisoikeudet.net:stä löytyvän Kynnys ry:n toiminnajohtaja Kalle Könkkölän haastattelun täältä.

Yksi vammaisyleissopimuksen velvoitteista liittyy opetukseen. Oikeutta toteuttaessa on varmistettava, että vammaisia henkilöitä ei suljeta yleisen koulutusjärjestelmän ulkopuolelle ja ettei vammaisia lapsia suljeta maksuttoman ja pakollisen koulutuksen ulkopuolelle. Sopimus myös velvoittaa tekemään kohtuullisia mukautuksia yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Voitte käsitellä inklusiivista opetusta hyödyntämällä alla olevia materiaaleja.

Esimerkiksi osana oppituntia voi järjestää: keskustelun + videon + artiklaan 24. tutustumisen (20-45 min toteutuksesta riippuen). Katso materiaalit alla.

Koristekuva.
Vammaisyleissopimuksen mukaan vammaisia henkilöitä ei saa sulkea yleisen koulutusjärjestelmän ulkopuolelle vammaisuuden perusteella.

Vammaisyleissopimuksen käsittelyssä voi näyttää esimerkiksi kansainvälisen Downin syndrooman päivänä (21.3.) tuotettuja videoita:

COORDOWN-projektissa vammaiset henkilöt näyttelivät uudelleen suosittuja mainoksia: projektista video täällä (englanniksi)

Erityistarpeita?-video (englanniksi)

Tulevalle vanhemmalle-video (englanniksi)

Lisätietoa ja materiaalia:

Vammaiskumppanuuden "Oikeus koulutukseen" materiaali löytyy täältä. Esimerkiksi videoita, tietoa opettajille ja tehtävät aiheen käsittelyä varten.

Tutustu vammaisyleissopimuksen (CRPD) artiklaan 24: Koulutus täällä (sivu 49 alkaen).

 • Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun kommentti "Psykososiaalisesti vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien kunnioittaminen on velvoite, jota ei ole vielä täysin ymmärretty", jossa käsitellään myös opetusta.
  • Uutinen aiheesta ja raportti englanniksi.
  • Lue koko kommentti alta suomeksi:
Koristekuva.

Lisämateriaalia YK:n käsittelyyn opetuksessa

Vinkki! 24.10. on YK:n päivä. Opettajat voivat esimerkiksi näyttää mielenkiintoisimman osan luennosta oppilaillaan tai katsoa sen kokonaisuudessaan itseopiskelua varten kertaukseksi järjestelmästä.

Suomen YK-liitto

Ihmisoikeudet.net sivuilta löydät harjoituksia esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien julistuksen käsittelyyn oppitunnilla.

 • Tarkastelkaa ihmisoikeuksien sisältöä täällä. Voit selata oikeuksia ja klikata lisätietoja!
 • Täältä voit lukea lisää YK:n ihmisoikeussopimuksista.
 • Ihmisoikeuskorttisarjaan on kerätty 30 oikeutta YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen pohjalta. Voit ladata kortit täältä ja hyödyntää niitä erilaisissa harjoituksissa.
YK:n lippu liehuu lipputangossa.
YK:n logo.