Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) julkaisuja

Tällä sivulla julkaistaan Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA, Fundamental Rights Agency) julkaisutiedotteita syötteenä.

Lisätietoa FRA:n julkaisuista ja toiminnasta

FRA:n julkaisutiedotteet

FRANET

FRANET on EU:n perusoikeusviraston (FRA) kansallisten asiantuntijoiden verkosto, joka perustettiin vuonna 2011 tehtävänään kerätä ja tuottaa tietoa perusoikeuksista EU:n jäsenmaissa perusoikeusviraston käyttöä varten.

Kansallisten selvitysten pohjalta perusoikeusvirasto koostaa koko EU:n käsittäviä raportteja eri perusoikeusteemoista ja julkaisee myös vuosiraporttia perusoikeustilanteesta EU:ssa.

Suomessa perusoikeusviraston kansallisen yhteyskeskuksen muodostavat Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti yhdessä Ihmisoikeusliiton kanssa. Alla olevassa linkissä on esimerkkejä perusoikeusviraston julkaisuista, joihin myös Suomen asiantuntijaryhmä on osallistunut omalla panoksellaan.

FRANET