Perus- ja ihmisoikeudet opetustoimessa

Opetus- ja kasvatusalalla ollaan päivittäin tekemisissä perus- ja ihmisoikeuksien kanssa. Perus- ja ihmisoikeuksien ymmärtäminen on keskeistä opetustoimen johdolle, rehtoreille, sivistystoimenjohtajille ja opettajille kaikilla tasoilla varhaiskasvatuksesta aikuiskasvatukseen.

Tästä osasta löydät tietoja opetustoimen johdolle suunnatusta koulutuksesta, kasvatusalan opiskelijoille ja asiantuntijoille suunnattuja materiaaleja sekä yleistä tietoa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta Suomessa.

Opetushallituksen Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus -sivustolta löydät yli 170 vinkkiä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tueksi oppilaitoksiin!

Lapsi piirtämässä (Pixabay -vapaa lisenssi).
Lapsi piirtämässä. (pixabay -vapaa lisenssi)