Vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK)

YK:n vammaisyleissopimuksen artiklan 33(3) mukaan kansalaisyhteiskunta, erityisesti vammaiset henkilöt ja heitä edustavat järjestöt, on osallistettava ja se osallistuu seurantamenettelyyn täysimääräisesti.

Osallistamista varten ihmisoikeusvaltuuskunnan alaisuuteen on perustettu vounna 2016 pysyväksi jaostoksi vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK). Komitean toimikausi on sama kuin ihmisoikeusvaltuuskunnan toimikausi. 

Lue lisää vammaisten henkilöiden oikeuksista

Lue lisää vammaisten ihmisoikeuskomiteasta⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Komitean tehtävät

Komitea voi:

  • tehdä esityksiä ja esittää näkemyksiään eduskunnan oikeusasiamiehelle ja Ihmisoikeuskeskukselle siitä, miten ne voisivat vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista ja sopimuksen täytäntöönpanotehtävien hoitamista kehittää.
  • esittää ihmisoikeusvaltuuskunnalle käsiteltäväksi vammaisten henkilöiden oikeusiin liittyviä kysymyksiä
  • tehdä esityksiä ihmisoikeusvaltuuskunnalle päätettäväksi.

Eduskunnan oikeusasiamies ja Ihmisoikeuskeskus voivat pyytää komitealta asiantuntija-apua heille kuuluvien vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanotehtävien hoitamiseksi. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi tarkastusten suorittaminen, lausunnot, aloitteet ja kannanotot sekä vammaisten oikeuksiin liittyvä koulutus ja tiedotus.