Vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK)

VIOK:in tekemät esitykset ja lausunnot

VIOK:in lausuntoliite apulaisoikeuskanslerin Ihmisoikeuskeskukselle osoittamaan lausuntopyyntöön liittyen Yle-uutisten käännöstekstityksen toteutukseen. 

VIOK:in lausuntoliite apulaisoikeuskanslerin Ihmsioikeuskeskukselle osoittamaan lausuntopyyntöön liittyen sukupuolisensitiiviseen avustamiseen intiimitoiminnoissa.

VIOK:in esitys Ihmisoikeuskeskukselle ja ihmisoikeusvaltuuskunnalle liittyen vammaisten henkilöiden osallistamiseen sote- ja maakuntauudistuksessa.

Ihmisoikeuskeskuksen vastaus esitykseen.

Ihmisoikeuskeskuksen saatekirje sosiaali- ja terveysministeriöön.

Kokouspöytäkirjat 2020

PDF-tiedostoVIOK_25022020_pöytäkirja.pdf (421 kB)
VIOK_25022020_pöytäkirja

YK:n vammaisyleissopimuksen artiklan 33(3) mukaan kansalaisyhteiskunta, erityisesti vammaiset henkilöt ja heitä edustavat järjestöt, on osallistettava ja se osallistuu seurantamenettelyyn täysimääräisesti.

Osallistamista varten ihmisoikeusvaltuuskunnan alaisuuteen on perustettu pysyväksi jaostoksi vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK). Komitean toimikausi on sama kuin ihmisoikeusvaltuuskunnan toimikausi. Komitea piti järjestäytymiskokouksensa 19.10.2016.

VIOK:n jäsenet 2020-2024

Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäseniä VIOK:issa ovat:

Anna Caldén 

Pirkko Mahlamäki

Yrjö Mattila

Antti Teittinen

 

Asiantuntijajäseninä toimivat

Minna Verronen (eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia)

Mikko Joronen (Ihmisoikeuskeskus)

 

Ihmisoikeusinstituution ulkopuolisina asiantuntijajäseninä toimivat

Elina Nieminen (Invalidiliitto ry)

Markku Jokinen (Kuurojen Liitto ry)

Sari Kokko (Näkövammaisten liitto ry)

Pirkko Justander (Rusetti - Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry)

Anssi Karhu (Me Itse ry, Kotkan alajaosto)

 

VIOK:n tehtävät

E 284/2014 sekä Ihmisoikeusvaltuuskunnan ja sen pysyvän jaoston, vammaisten ihmisoikeuskomitean (VIOK) työjärjestykset määrittelevät VIOK:in toiminnan.

Jaoston tarkoitus on osallistaa vammaiset henkilöt ja vammaisjärjestöt sekä Ihmisoikeuskeskuksen että EOA:n toimintaan YK:n vammaisyleissopimuksen mukaisesti.

Komitea voi

  • tehdä esityksiä ja esittää näkemyksiään eduskunnan oikeusasiamiehelle ja Ihmisoikeuskeskukselle siitä, miten ne voisivat vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista ja sopimuksen täytäntöönpanotehtävien hoitamista kehittää.

  • esittää ihmisoikeusvaltuuskunnalle käsiteltäväksi ja päätettäväksi vammaisten henkilöiden oikeusiin liittyviä kysymyksiä

  • antaa asiantuntija-apua eduskunnan oikeusasiamiehelle ja Ihmisoikeuskeskukselle näiden pyynnöstä niille kuuluvien vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanotehtävien hoitamiseksi (esim. tarkastukset, lausunnot, aloitteet, kannanotot, koulutus, tiedotus).

Komitea raportoi työskentelystään säännöllisesti ihmisoikeusvaltuuskunnalle.