Suomen perusraportti (2020)

Päivitetty 27.7.2021

Suomen perusraportti (10/2020)

YK:n ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanon määräaikaisraportoinnin raportointiohjeiden mukaisesti sopimusvaltion tulee antaa perusraportti (common core document), joka sisältää tiedot muun muassa 

  • valtion hallintorakenteesta,
  • tuomioistuinlaitoksesta ja oikeusjärjestelmästä,
  • perustuslaista ja ihmisoikeuksien kannalta keskeisestä lainsäädännöstä,
  • väestöstä sekä
  • ihmisoikeuksien suojelun ja niiden edistämisen puitteista.

Perusraportissa esitetään myös keskeistä tilastotietoa. Perusraporttia voidaan tarvittaessa päivittää.

Perusraportti on YK:n kaikkien sopimusvalvontaelinten käytössä. Se edistää  ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanosta annettavien sopimuskohtaisten  määräaikaisraporttien sisällön kohdentamista entistä tarkemmin vain kunkin  sopimuksen soveltamisalaan liittyviin kysymyksiin.

Suomen uusin perusraportti (HRI/CORE/FIN/2020) liitteineen on saatavilla viidellä YK:n virallisella kielellä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston verkkosivuilla. Suomeksi ja englanniksi ohessa.

Suomen ensimmäinen perusraportti annettiin YK:lle vuonna 1997

Suomen perusraportti liitteineen 2020