Henkilöstö

Johtaja

Sirpa Rautio

 • Ihmisoikeusvaltuuskunnan puheenjohtaja
 • Oikeusvaltiokysymykset
 • Perus- ja ihmisoikeudet yleisesti
 • ENNHRIn puheenjohtaja, GANHRIn hallituksen jäsen

Assistentti

Minna Orkokari

 • Tilaisuudet ja tapahtumat
 • Laskutus ja hankinnat

Asiantuntijat

Sanna Ahola

 • Ikääntyneiden oikeudet
 • Vammaisten henkilöiden oikeudet
 • Sosiaaliset oikeudet

Mikko Joronen (Virkavapaalla yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa 2023 asti)

 • Vammaisten henkilöiden oikeudet
 • Yhdenvertaisuus
 • Tutkimukset ja selvitykset
 • Vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK)

Miro Järnefelt

 • Viestintäasiantuntija

Leena Leikas

 • Johtajan sijainen, Ihmisoikeusvaltuuskunnan sihteeri
 • ENNHRI:n oikeudellisen työryhmän puheenjohtaja
 • Perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seuranta ja raportointi - tiimin vetäjä

Susan Villa 

 • Viestinnän ja vaikuttamistyön tiimin vetäjä
 • Nuorten asiantuntijoiden ohjelman vetäjä
 • Yritykset ja ihmisoikeudet
 • Ihmisoikeuspuolustajat

Elina Hakala

 • Johtajan neuvonantaja ENNHRI:n puheenjohtajuuteen ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyvissä asioissa
 • Kansalliset perus- ja ihmisoikeusrakenteet
 • Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu YK:ssa (UPR)

Lauri Sivonen

 • Strateginen ihmisoikeusennakointi
 • Inhimillinen ulottuvuus ja turvallisuus 

Nuoremmat asiantuntijat

Emmi Kupiainen

 • Perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seuranta ja raportointi
 • Ilmasto ja ympäristö