Henkilöstö

Johtaja

Sirpa Rautio

 • Ihmisoikeusvaltuuskunnan puheenjohtaja
 • Oikeusvaltiokysymykset
 • Perus- ja ihmisoikeudet yleisesti

Asiantuntijat

Sanna Ahola

 • Ikääntyneiden oikeudet
 • Vammaisten henkilöiden oikeudet
 • Sosiaaliset oikeudet

Mikko Joronen

 • Vammaisten henkilöiden oikeudet
 • Yhdenvertaisuus
 • Tutkimukset ja selvitykset
 • Vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK)

Kristiina Kouros  (Virkavapaalla eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa 31.12.2021 saakka.)

Leena Leikas

 • Johtajan sijainen
 • Vähemmistöt, alkuperäiskansat, naisiin kohdistuva väkivalta, ilmasto ja ympäristö

Susan Villa (virkavapaalla tehtäväkierrossa eduskunnan kansainvälisellä osastolla 1.9.-31.12.2021)

 • Ikääntyneiden oikeudet
 • Yritykset ja ihmisoikeudet
 • Medianvapaus, ihmisoikeuspuolustajat
 • Viestintä ja vaikuttamistyö

Maria Fagerholm (tehtäväkierrossa Ihmisoikeuskeskuksessa 31.12.2021 saakka)

 • Yritysten ihmisoikeusvastuu
 • Seuranta ja raportointi

Elina Hakala

 • Perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seuranta Suomessa
 • Selvitys kansallisista perus- ja ihmisoikeustoimijoista

Assistentti

Katariina Huhta

 • Tilaisuudet ja tapahtumat
 • Laskutus ja hankinnat
 • Lasten oikeudet

Avustavat asiantuntijat

Maija Hirvi

 • Oikeusvaltiokysymykset
 • Seuranta ja raportointi

Emmi Kupiainen

 • Seuranta ja raportointi
 • Vammaisten henkilöiden oikeudet
 • Ilmasto ja ympäristö