Henkilöstö

Johtaja

Sirpa Rautio

 • Ihmisoikeusvaltuuskunnan puheenjohtaja
 • Oikeusvaltiokysymykset
 • Perus- ja ihmisoikeudet yleisesti

Asiantuntijat

Sanna Ahola

 • Ikääntyneiden oikeudet
 • Vammaisten henkilöiden oikeudet
 • Sosiaaliset oikeudet

Mikko Joronen (Virkavapaalla yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa 2023 asti)

 • Vammaisten henkilöiden oikeudet
 • Yhdenvertaisuus
 • Tutkimukset ja selvitykset
 • Vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK)

Leena Leikas

 • Johtajan sijainen, Ihmisoikeusvaltuuskunnan sihteeri
 • ENNHRI:n oikeudellisen työryhmän puheenjohtaja
 • Perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seuranta ja raportointi

Susan Villa 

 • Viestinnän ja vaikuttamistyön tiimin vetäjä
 • Nuorten asiantuntijoiden ohjelman vetäjä
 • Yritykset ja ihmisoikeudet
 • Ihmisoikeuspuolustajat

Elina Hakala

 • Perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seuranta ja raportointi

Avustavat asiantuntijat

Emmi Kupiainen

 • Perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seuranta ja raportointi
 • Ilmasto ja ympäristö

Nuorten asiantuntijoiden ohjelma

Elsa Korkman

 • Nuorempi asiantuntija
 • Viestinnän tuki
 • Teematyö

Sanni Myllyaho

 • Nuorempi asiantuntija
 • Viestinnän tuki
 • Teematyö

Assistentti

Katariina Huhta

 • Tilaisuudet ja tapahtumat
 • Laskutus ja hankinnat