Henkilöstö

Johtaja

Jarna Petman

 • Ihmisoikeusvaltuuskunnan puheenjohtaja

Assistentti

Minna Orkokari

 • Tilaisuudet ja tapahtumat
 • Laskutus ja hankinnat

Asiantuntijat

Sanna Ahola

 • Ikääntyneiden oikeudet
 • Vammaisten henkilöiden oikeudet
 • Sosiaaliset oikeudet

Mikko Joronen 

 • Vammaisten henkilöiden oikeudet
 • Yhdenvertaisuus
 • Tutkimukset ja selvitykset
 • Vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK)

Miro Järnefelt

 • Viestintäasiantuntija

Leena Leikas

 • Seurannan ja edistämisen tiimin vetäjä
 • Ihmisoikeusvaltuuskunnan sihteeri
 • ENNHRI:n oikeudellisen työryhmän puheenjohtaja

Elina Hakala

 • Kansainvälinen yhteistyö
 • Kansalliset perus- ja ihmisoikeusrakenteet
 • Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu YK:ssa (UPR)

Lauri Sivonen

 • Strateginen ihmisoikeusennakointi
 • Inhimillinen ulottuvuus ja turvallisuus 

Susan Villa

 • Viestinnän ja vaikuttamistyön tiimin vetäjä
 • Nuorten asiantuntijoiden ohjelman vetäjä
 • Yritykset ja ihmisoikeudet
 • Ihmisoikeuspuolustajat

Nuoremmat asiantuntijat

Klara Fält

 • Nuorten asiantuntijoiden ohjelma

Mikko Pursimo

 • Nuorten asiantuntijoiden ohjelma