Henkilöstö

Johtaja

Sirpa Rautio

 • Ihmisoikeusvaltuuskunnan puheenjohtaja
 • Oikeusvaltiokysymykset
 • Perus- ja ihmisoikeudet yleisesti

Asiantuntijat

Sanna Ahola

 • Ikääntyneiden oikeudet
 • Vammaisten henkilöiden oikeudet
 • Sosiaaliset oikeudet

Mikko Joronen

 • Vammaisten henkilöiden oikeudet
 • Yhdenvertaisuus
 • Tutkimukset ja selvitykset
 • Vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK)

Kristiina Kouros  (Virkavapaalla eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa 31.12.2022 saakka.)

Leena Leikas

 • Johtajan sijainen, Ihmisoikeusvaltuuskunnan sihteeri
 • ENNHRI:n oikeudellisen työryhmän puheenjohtaja
 • Perus- ja ihmisoikeudet yleisesti
 • seuranta ja raportointi

Susan Villa 

 • Ikääntyneiden oikeudet
 • Yritykset ja ihmisoikeudet
 • Medianvapaus, ihmisoikeuspuolustajat
 • Viestintä ja vaikuttamistyö

Elina Hakala

 • Perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seuranta Suomessa
 • Selvitys kansallisista perus- ja ihmisoikeustoimijoista

Assistentti

Katariina Huhta

 • Tilaisuudet ja tapahtumat
 • Laskutus ja hankinnat
 • Lasten oikeudet

Avustavat asiantuntijat

Emmi Kupiainen

 • Seuranta ja raportointi
 • Vammaisten henkilöiden oikeudet
 • Ilmasto ja ympäristö