Ihmisoikeuskeskus - biot

Nimi:

Sanna Ahola

Vaikutan (paikassa/virassa): 

Asiantuntija Ihmisoikeuskeskuksessa.

Lyhyesti taustastani: 

Olen koulutukseltani oikeustieteen kandidaatti. Työskentelin pitkään vammaisjärjestön juristina, sekä käytännön lakimiestehtävissä, että vaikuttamis- ja koulutustyössä. Sieltä siirryin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky –yksikköön erityisasiantuntijaksi. Olen toiminut asiantuntijana Ihmisoikeuskeskuksessa vuodesta 2019. Päävastuualueenani ovat ikääntyneiden ja vammaisten ihmisten oikeudet.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Minua kiinnostaa erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen eri ihmisten ja väestöryhmien elämässä. Sosiaaliset oikeudet ovat tässä yhteydessä tärkeitä, mutta niin ovat myös monet perinteiset kansalais- ja poliittiset oikeudet.

Nimi:

Mikko Joronen

Vaikutan (paikassa/virassa): 

Asiantuntija Ihmisoikeuskeskuksessa

Lyhyesti taustastani: 

Olen koulutukseltani valtiotieteiden maisteri.

Olen työskennellyt perus- ja ihmisoikeuksien parissa koko työhistoriani ajan. Siirryin kahdeksan vuoden työrupeaman jälkeen Ihmisoikeusliitosta virkamieheksi ensin vähemmistövaltuutetun toimistoon, joka muutaman vuoden päästä laajeni yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoksi.

Vuodesta 2016 lähtien olen työskennellyt Ihmisoikeuskeskuksessa. 

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Virassani hoidan yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa lakisääteistä erityistehtävää liittyen YK:n vammaisyleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanon edistämiseen, suojeluun ja seurantaan. Erityisenä vastuualueenani on vammaisten henkilöiden oikeuksien edistäminen, sopimusvelvoitteiden toimeenpanon kansallinen seuranta ja raportointi sekä vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen osallistaminen seurantamenettelyyn.

Työhistoriani aikana olen perehtynyt erityisesti yhdenvertaisuuteen liittyviin kysymyksiin.

Nimi:

Leena Leikas

Vaikutan (paikassa/virassa): 

Asiantuntija Ihmisoikeuskeskuksessa. Johtajan sijainen. Ihmisoikeusvaltuuskunnan sihteeri, ENNHRIn Legal Working Groupin puheenjohtaja (2019-).

Lyhyesti taustastani: 

Olen oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari. Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija vuodesta 2012.

Tuomioistuimissa ja oikeusministeriön lainvalmisteluosaston rikos- ja prosessioikeudellisissa EU-kysymyksissä työskentelyn jälkeen siirryin ulkoministeriön oikeudelliselle osastolle (nyk. oikeuspalvelut) mm. valmistelemaan hallituksen vastineita EIT-valituksiin, osallistumaan sopimusneuvotteluihin ja työryhmiin niin EN:ssa kuin YK:ssakin sekä määräaikaisraportointiin. Kansainvälisissä tehtävissä olen työskennellyt juristina Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja EU:n oikeusvaltio-operaatiossa (EULEX) Kosovossa Human Rights Review Panelin vastuu- ja valitusmekanismissa. Virkavapaalla työskentelin n. kolme vuotta Euroopan neuvoston sihteeristössä mm. perus- ja ihmisoikeusseurannan sekä kansallisten vähemmistöjen ja vammaisten henkilöiden oikeuksien asiantuntijana. Myös EU:n neuvoston oikeus- ja sisäasiat sekä EN:n tietosuojakysymykset ovat tulleet urani aikana tutuiksi.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Asiantuntemukseni kattaa erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien seurannan, kansainvälisen ihmisoikeusjärjestelmän ja kansallisten ihmisoikeusrakenteiden sisällön ja niiden kehittämisen sekä näihin liittyvät työkalut ja toimijat. Erityisteemojen osalta osaamiseeni kuuluvat mm. vähemmistö- ja vähemmistökielikysymykset, alkuperäiskansaoikeudet, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvät teemat, vammaisten henkilöiden oikeudet sekä uusista teemoista turvallisuus, teknologia ja yksityisyys sekä ilmastokysymykset.

Nimi:

Susan Villa

Vaikutan (paikassa/virassa): 

Johtajan sijainen, asiantuntija Ihmisoikeuskeskuksessa

Lyhyesti taustastani: 

Olen valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta. Luin pääaineenani kansainvälistä politiikkaa, jossa erikoistuin konfliktintutkimukseen. Tein pääopintojen ohessa myös toimittajatutkinnon.

Aloitin työt Ihmisoikeuskeskuksessa vuoden 2019 keväällä. Ennen nykyistä tehtävääni työskentelin asiantuntijana ja kirjoittajana omassa yrityksessäni. Työni liittyi myös tuolloin laajasti erilaisiin perus- ja ihmisoikeuskysymyksiin, kuten kansainväliseen ihmisoikeuspolitiikkaan, yhdenvertaisuuteen ja yritysvastuuseen. Tein muun muassa selvityksiä, policy briefejä ja vaikuttamisstrategioita useille ministeriöille, järjestöille, yrityksille ja muille organisaatioille. Minulla on myös usean vuoden kokemus järjestötyöstä Ihmisoikeusliitossa, jossa toimin viestintäpäällikkönä ja määräaikaisena pääsihteerinä. Työurani alussa olin töissä esimerkiksi Konfliktintutkimuskeskuksessa Lähi-idän konfliktiin liittyvässä hankkeessa.

Kirjoittaminen ja journalismi ovat olleet kiinteä osa työelämääni sen kaikissa vaiheissa. Olen työskennellyt niin toimittajana, toimituspäällikkönä kuin päätoimittajanakin suomalaisissa ja kansainvälisissä medioissa.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Työskentelen 1.3.2024 lähtien johtajan sijaisena ja viestinnän ja vaikuttamistyön tiiminvetäjänä. Vedän myös Nuorten asiantuntijoiden ohjelmaa. Temaattisesti seuraan erityisesti ihmisoikeuspuolustajiin liittyviä kysymyksiä ja yritysten ihmisoikeusvastuuta. Olen kiinnostunut laajasti perus- ja ihmisoikeuskysymyksistä, kuten kansainvälisestä ihmisoikeuspolitiikasta, ihmisoikeusjärjestelmästä, oikeusvaltiokysymyksistä, yritysvastuusta ja medianvapaudesta.

Nimi:

Elina Hakala

Vaikutan (paikassa/virassa): 

Asiantuntija Ihmisoikeuskeskuksessa

Lyhyesti taustastani: 

Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteiden maisteri ja työskennellyt Ihmisoikeuskeskuksessa vuosina 2013–2019 sekä jälleen vuodesta 2021 alkaen.

Ihmisoikeuskeskuksessa olen vastannut hyvin erilaisista tehtävistä, kuten keskuksen eurooppalaisen ja kansainvälisen yhteistyön koordinoinnista ja kehittämisestä, mutta myös viestinnästä sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seurannasta Suomessa. Vuosina 2014–2016 toimin ihmisoikeusvaltuuskunnan sihteerinä. Lisäksi olen vastannut keskuksen vuonna 2022 julkaistusta selvityksestä kansallisista perus- ja ihmisoikeustoimijoista, jossa tarkastellaan suomalaisia perus- ja ihmisoikeusrakenteita ja annetaan suosituksia niiden kehittämiseksi.

Vuosina 2019–2021 työskentelin ihmisoikeus- ja gender-kouluttajana EU:n siviilikriisinhallintaoperaatiossa Malissa.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Kansalliset perus- ja ihmisoikeusrakenteet, yhteistyö perus- ja ihmisoikeustoimijoiden välillä, perus- ja ihmisoikeusviestintä sekä ihmisoikeudet & turvallisuus.